194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายกรกช ความเจริญ

 2141
สมาชิกเลขที่ 2141
ชื่อสมาชิก นายกรกช  ความเจริญ
กิจการ

โรงแรมศิวิไลซ์

ประเภทกิจการ โรงแรม ให้บริการด้านห้องพักและอาหาร จัดงานเลี้ยง
ที่อยู่

396/28 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์  042-111456