194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายณัฐพงษ์ มังคุณ

 2142
สมาชิกเลขที่ 2142
ชื่อสมาชิก นายณัฐพงษ์  มังคุณ
กิจการ

หจก.คนโตเจริญทรัพย์

ประเภทกิจการ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และแปรรูปผลไม้และเคมีเกษตร
ที่อยู่

141 หมู่ 11 ถ.อุดร-กุดจับ-หนองวัวซอ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

โทรศัพท์  042-217393