194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาวเมธาวี วงศ์ศิริยานนท์

 logohor-2
สมาชิกเลขที่ 2143
ชื่อสมาชิก นางสาวเมธาวี  วงศ์ศิริยานนท์
กิจการ

ร้านเตาถ่านโพนยางคำ สาขาอุดรธานี

ประเภทกิจการ ร้านอาหาร ร้านเนื้อย่างและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
ที่อยู่

16/4 ถ.บ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์  063-3614562, 099-7924595