194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายวรชาติ ชลิตวาณิช

 2145
สมาชิกเลขที่ 2145
ชื่อสมาชิก นายวรชาติ  ชลิตวาณิช
กิจการ

หจก.อ.การค้า (2004)

ประเภทกิจการ ร้านโชห่วย
ที่อยู่

480/1 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์  042-244763, 243060