194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายวินัต โภคานิตย์

 2149
สมาชิกเลขที่ 2149
ชื่อสมาชิก นายวินัต  โภคานิตย์
กิจการ

บริษัท วีนัตการกฎหมายธุรกิจและทนายความ จำกัด

ประเภทกิจการ บริการธุรกรรมด้านกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย รับรองลายมือชื่อ
ที่อยู่

42/78 นิติบุคคลคอนโดกัลปพฤกษ์ เอ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์  082-1546625, 097-2946936