194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายญาณาธิป คำภักดี

 2152
สมาชิกเลขที่ 2152
ชื่อสมาชิก นายญาณาธิป  คำภักดี
กิจการ

โพธิ์แก้ว นวดเพื่อสุขภาพ

ประเภทกิจการ บริการนวดเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่

452/16 ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์  099-2041234, 081-4919393