194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายธนวัฒน์ เรียวเรืองแสงกุล

 2155
สมาชิกเลขที่ 2155
ชื่อสมาชิก นายธนวัฒน์  เรียวเรืองแสงกุล
กิจการ

มาร์ช่าคลินิกเวชกรรม สาขาจังหวัดอุดรธานี

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิกศัยกรรมความงามจากแพทย์มากประสบการณ์)
ที่อยู่

140/12 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์  083-5994520, 064-5561969