194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาวกนกพร เยี่ยมพนมคุณ

 2165
สมาชิกเลขที่ 2165
ชื่อสมาชิก นางสาวกนกพร  เยี่ยมพนมคุณ
กิจการ

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดคุณยอด

ประเภทกิจการ ร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ที่อยู่

979 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์  061-3645649