194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาวนุชนาฎ ตันติวิภาส

 logohorudon
สมาชิกเลขที่ 2166
ชื่อสมาชิก นางสาวนุชนาฎ  ตันติวิภาส
กิจการ

มาดาม พาเท่ห์

ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
ที่อยู่

304/24 ถนนประจักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์  042-119669