194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางฐาณกัญ อิษฎากร

 logohorudon
สมาชิกเลขที่ 2167
ชื่อสมาชิก นางฐาณกัญ  อิษฎากร 
กิจการ

Chef'wa พารวย

ประเภทกิจการ ร้ของฝาก (ขนมจีนอบแห้งเพื่อสุขภาพ)
ที่อยู่

165/4 หมู่ 6 ซอยบ้านเดื่อ ถนนรอบหนองสิม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์  042-931036