194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ร้านนานะยากินิกุ

 nana
















สมาชิกเลขที่ 2182
ชื่อสมาชิก/กิจการ ร้านนานะยากินิกุ 
ประเภทกิจการ

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ที่อยู่  1951 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์

095-2225556