194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ร้านไฮซันนา

 hisonna
สมาชิกเลขที่ 2186
ชื่อสมาชิก/กิจการ ร้านไฮซันนา
ประเภทกิจการ

ร้านอาหาร

ที่อยู่  444/14 หมู่ 6 ซอยบ้านเดื่อ ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์

-095-6574551