194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวหอการค้า

หอการค้าฯ ร่วมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

หอการค้าฯ ร่วมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประดิษฐ์ สำหรับใช้ในงานพระพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
114 view 2017-07-11 07:41:18

หอการค้า จับมือ ททท.อุดรธานี จัดกิจกรรม “เที่ยวสะพานหิน กินแมงกอก”

หอการค้า จับมือ ททท.อุดรธานี จัดกิจกรรม “เที่ยวสะพานหิน กินแมงกอก” ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ
208 view 2017-06-12 02:22:26

28 พฤษภาคม วันครบรอบการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

28 พฤษภาคม วันครบรอบการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการหอการค้า สักการะศาลพระพรหม เสริมสิริมงคลต่อการทำงานเพื่อส่วนรวม
139 view 2017-06-09 06:24:07

อุดรธานี เดินหน้าขับเคลื่อน MICE City

อุดรธานี เดินหน้าขับเคลื่อน MICE City รัฐ จับมือ เอกชน สานพลังติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาจังหวัด
116 view 2017-06-09 04:10:55

หอการค้า แต่งตั้ง "รองประธานหอการค้า" 13 ฝ่าย

หอการค้า แต่งตั้ง "รองประธานหอการค้า" 13 ฝ่าย ดูแล ผลักดัน ประสานงานทุกด้านอย่างครอบคลุมครบวงจร ตามนโยบาย "สมดุลและชาญฉลาด"
101 view 2017-06-09 04:07:18

ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้า" จ.อุดรธานี

ตามประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น และได้ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
942 view 2017-03-02 02:02:06

เชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้า" สมัยที่ 17

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 16 ได้สิ้นสุดวาระการบริหารงานลง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 และตามข้อบังคับฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 90 วัน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่ (สมัยที่ 17) แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี
257 view 2017-02-14 02:35:02

หอการค้าอุดรฯ เชิญสมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษ

หอการค้าอุดรฯ เชิญสมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษ "ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน" โดย "อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ" ในงาน "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559"
264 view 2017-01-31 08:48:03