194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวหอการค้า

Thailand Shopping & Dining Paradise 2018

อุดรธานี 1 ใน 4 พื้นที่เป้าหมาย จัดโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 กิจกรรมช้อปปิ้งช่วง Green Season กระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 1 ใน 7 ของโลก
27 view 2018-05-03 08:21:52

"ตลาดเมืองทองเจริญศรี" ตลาดพืชผลการเกษตรแห่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ “นายเจริญ ต่อเมื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ช่วยดูแลประชาชนผู้ยากไร้ด้วย” พลังใจสำคัญ ที่ช่วยสร้าง "ตลาดเมืองทองเจริญศรี" ให้เป็นตลาดพืชผลทางการเกษตรแห่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน สร้างมูลค่าการค้านับหมื่นล้านบาทต่อปี
17 view 2018-05-03 08:01:28

หอการค้าฯ เชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย "ไหมขัดฟัน”

หอการค้าฯ เชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย "ไหมขัดฟัน” ผลิตจากเส้นใยไหมธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ “mpress"
21 view 2018-05-03 07:41:08

หอการค้าอุดรฯ จัดเวทีเสวนา “โจทย์ใหญ่!! เมืองอุดร”

หอการค้าอุดรฯ จัดเวทีเสวนา “โจทย์ใหญ่!! เมืองอุดร” ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ร่วมแสดงความคิด วิสัยทัศน์พัฒนา เร่ง “แก้ไข” และ “พัฒนา” บูรณาการความร่วมมือทั้ง รัฐ และเอกชน สิ่งสำคัญคือ “เราต้องทำ” ขับเคลื่อนย่างไรให้จังหวัดอุดรธานี เดินถึงปลายอุโมงค์
58 view 2018-04-11 04:14:44

หอการค้าอุดรฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

หอการค้าอุดรฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 แถลงงบการเงิน และผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ สมัยที่ 17
36 view 2018-04-11 04:07:20

หอการค้าอุดรฯ จัดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปี 2560

หอการค้าอุดรฯ จัดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปี 2560 รับฟังแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
184 view 2018-02-05 09:41:03

สายการบินนกแอร์ พบ หอการค้าอุดรธานี

สายการบินนกแอร์ พบ หอการค้าอุดรธานี ประชาสัมพันธ์การเปิดเส้นทางบินใหม่ "อุดรธานี-อุบลราชธานี" พร้อมอำนวยความสะดวก ให้กับนักเดินทาง นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
299 view 2018-01-16 07:54:31

หอการค้าฯ รวบรวมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ "สะพานหินท่าลี่"

หอการค้าฯ รวบรวมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ "สะพานหินท่าลี่" วางแผนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดทิศทางกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว จนถึงการสื่อสารการตลาด
161 view 2018-01-10 01:51:25

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น BEYOND UDON CITY ภายใต้ชื่อ App “อุดรอะไรดี”

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น BEYOND UDON CITY ภายใต้ชื่อ App “อุดรอะไรดี” อำนวยความสะดวกประชาชน นักท่องเที่ยว สืบค้นข้อมูล ข่าวสารได้ง่ายขึ้น
240 view 2018-01-09 09:25:56