194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวหอการค้า

เชิญชวนเยาวชน ร่วม "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2563 จัดทบทวนความรู้ใน 2 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฝัน เปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 5,000 คน
78 view 2020-01-03 03:16:00

หอการค้าอุดรธานี เตรียมเปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 5 "YEC : Gen'5"

หอการค้าอุดรธานี เตรียมเปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 5 "YEC : Gen'5" สร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพ เสริมขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้า สร้างความเป็น "ผู้นำ" ทั้งการบริหารธุรกิจและสร้างสรรค์สังคมเมืองอุดรฯ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
187 view 2019-10-25 09:22:13

หอการค้าไทย พบ รมว.ท่องเที่ยวฯ จับมือภาครัฐหนุนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

หอการค้าไทย พบ รมว.ท่องเที่ยวฯ จับมือภาครัฐหนุนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ พร้อมชูโครงการ 1 หอการค้า 1 เที่ยวชุมชน
121 view 2019-10-09 08:06:10

หอการค้าอุดรฯ เชิญร่วมโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย"

หอการค้าอุดรฯ เชิญร่วมโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย" ปี 2562 จัดทบทวนความรู้ใน 2 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สานฝันเด็กภูมิภาคสู่มหาวิทยาลัยในฝัน เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง
129 view 2019-10-09 08:01:39

หอการค้าฯ เชิญผู้ประกอบการร่วมโครงการ "รับรองของดี"

หอการค้าฯ เชิญผู้ประกอบการร่วมโครงการ "รับรองของดี" จังหวัดอุดรธานี เผยแพร่สินค้าที่เป็น "ของดี" สู่วงกว้าง สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัด
112 view 2019-10-09 07:56:01

งานแสดงสินค้าและแสวงหาความร่วมมือทางการค้า

งานแสดงสินค้าและแสวงหาความร่วมมือทางการค้าระหว่างนักธุรกิจสตรีเวียดนาม กับนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานี
88 view 2019-10-09 07:50:15

สมาคมนักธุรกิจสตรีเวียดนาม พบหอการค้าฯ

สมาคมนักธุรกิจสตรีเวียดนาม พบหอการค้าฯ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนสินค้าและความร่วมมือทางการค้าระยะยาว
95 view 2019-10-09 06:59:22

TCC Express ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

TCC Express ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์"
90 view 2019-10-09 06:52:12

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคนใหม่

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอต้อนรับ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี" คนใหม่ "นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร" เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
92 view 2019-10-08 08:51:37

หอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ ถกประเด็นส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

หอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ ถกประเด็นส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ติดตามความคืบหน้าโครงการในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
256 view 2019-05-09 09:31:49