194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวหอการค้า

ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้า" จ.อุดรธานี

ตามประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น และได้ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1649 view 2017-03-02 02:02:06

เชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้า" สมัยที่ 17

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 16 ได้สิ้นสุดวาระการบริหารงานลง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 และตามข้อบังคับฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 90 วัน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่ (สมัยที่ 17) แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี
742 view 2017-02-14 02:35:02

หอการค้าอุดรฯ เชิญสมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษ

หอการค้าอุดรฯ เชิญสมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษ "ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน" โดย "อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ" ในงาน "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559"
803 view 2017-01-31 08:48:03

หอการค้าอุดรฯ ชวนสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

หอการค้าอุดรฯ ชวนสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และลงคะแนนเลือกตั้ง "กรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 17"
709 view 2017-01-31 08:40:13

หอกลุ่มอีสานบน 1 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ

หอกลุ่มอีสานบน 1 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ เร่งส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
651 view 2017-01-31 08:29:47

ประกาศผลรอบคัดเลือกประกวดแผนธุรกิจ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศผลรอบคัดเลือกโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559 ครั้งที่ 8 (ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย E-commerce) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจด้วยวาจา ทีมละ 20 นาที ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
1000 view 2017-01-23 09:27:44

จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิต" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2 ธันวาคม 2559 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการ ร่วมกับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดย นายมงคล ขุนอ่อน และคณะ รวมทั้ง บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
649 view 2017-01-10 08:48:30

กว่า 20 ทีม ตอบรับการแข่งขัน "ประกวดแผนธุรกิจ"

กว่า 20 ทีม จากทั่วประเทศ ตอบรับ ร่วมแข่งขัน "ประกวดแผนธุรกิจ" ด้วย E-commerce UCC BUSINESS PLAN AWARDS ปีที่ 8 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ด้วย E-commerce ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) และระดับปริญญาตรี ภายใต้ชื่อโครงการ UCC BUSINESS PLAN AWARDS เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน โดยได้เปิดรับสมัคร และจัดส่งแผนธุรกิจ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีทีมนักเรียน นักศึกษากว่า 20 ทีม ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว
820 view 2017-01-10 07:18:54

สรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และสมาชิก ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน จัดโดย หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงาน
709 view 2017-01-10 06:43:25