194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวหอการค้า

อุดรธานี เดินหน้าขับเคลื่อน MICE City

อุดรธานี เดินหน้าขับเคลื่อน MICE City รัฐ จับมือ เอกชน สานพลังติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาจังหวัด
955 view 2017-06-09 04:10:55

หอการค้า แต่งตั้ง "รองประธานหอการค้า" 13 ฝ่าย

หอการค้า แต่งตั้ง "รองประธานหอการค้า" 13 ฝ่าย ดูแล ผลักดัน ประสานงานทุกด้านอย่างครอบคลุมครบวงจร ตามนโยบาย "สมดุลและชาญฉลาด"
782 view 2017-06-09 04:07:18

ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้า" จ.อุดรธานี

ตามประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น และได้ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1735 view 2017-03-02 02:02:06

เชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้า" สมัยที่ 17

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 16 ได้สิ้นสุดวาระการบริหารงานลง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 และตามข้อบังคับฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 90 วัน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่ (สมัยที่ 17) แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี
804 view 2017-02-14 02:35:02

หอการค้าอุดรฯ เชิญสมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษ

หอการค้าอุดรฯ เชิญสมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษ "ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน" โดย "อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ" ในงาน "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559"
904 view 2017-01-31 08:48:03

หอการค้าอุดรฯ ชวนสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

หอการค้าอุดรฯ ชวนสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และลงคะแนนเลือกตั้ง "กรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 17"
777 view 2017-01-31 08:40:13

หอกลุ่มอีสานบน 1 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ

หอกลุ่มอีสานบน 1 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ เร่งส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
712 view 2017-01-31 08:29:47

ประกาศผลรอบคัดเลือกประกวดแผนธุรกิจ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศผลรอบคัดเลือกโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559 ครั้งที่ 8 (ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย E-commerce) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจด้วยวาจา ทีมละ 20 นาที ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
1123 view 2017-01-23 09:27:44

จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิต" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2 ธันวาคม 2559 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการ ร่วมกับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดย นายมงคล ขุนอ่อน และคณะ รวมทั้ง บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
724 view 2017-01-10 08:48:30