194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวหอการค้า

หอการค้าอุดรฯ แนะ ผู้ประกอบการ และชุมชน เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคต

สปป.ลาว ได้ออกข้อกำหนดว่าด้วยการเก็บภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับเครื่องใช้ (สินค้า) ที่ติดตัวมากับผู้โดยสาร ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าเครื่องใช้ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานเศรษฐกิจของรัฐบาล สปป.ลาว
886 view 2016-10-05 02:13:07

พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น. ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล มี นางสาวกรชนก บุณณะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี กล่าวต้อนรับ, นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธานโครงการประกวดภาพถ่ายฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน ร่วมงาน พิธีการเริ่มจาก ชมภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และมอบเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ
781 view 2016-10-04 09:42:54

หอการค้าฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เข้าเยี่ยมชม และประชุมหารือแนวทางสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ โดยมี นายอำนวย อินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ
792 view 2016-10-04 09:21:21

หอการค้าอุดรฯ จัด "ติวความรู้เข้ามหาวิทยาลัย" ต่อเนื่องปีที่ 9

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการสุดยอดการติวความรู้เข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ต่อเนื่องปีที่ 9 โดยมี นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการฯ คณะกรรมการ ผู้สนับสนุนโครงการ และคณาจารย์ ร่วมงาน
719 view 2016-10-04 09:18:19

"ชวนอุดร...แซ่บนัว...ทัวร์อีสานกลาง"

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2559 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายธนัชชัย สามเสน, นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว เส้นทาง "ชวนอุดร...แซ่บนัว...ทัวร์อีสานกลาง" จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น
552 view 2016-10-04 09:11:03

หอการค้าฯ รับโล่ส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

หอการค้าอุดรธานี เข้ารับ โล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกสียงประชามติ
613 view 2016-10-04 09:08:32

ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น "ท่องเที่ยว 123 ปี วิถีอุดร" ประจำปี 2559
705 view 2016-09-15 11:15:44

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย(รางวัลพิเศษ)

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น "ท่องเที่ยว 123 ปี วิถีอุดร" ประจำปี 2559
794 view 2016-09-15 11:06:57

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย(เยาวชน)

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น "ท่องเที่ยว 123 ปี วิถีอุดร" ประจำปี 2559
717 view 2016-09-15 11:04:29

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย(บุคคลทั่วไป)

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น "ท่องเที่ยว 123 ปี วิถีอุดร" ประจำปี 2559
659 view 2016-09-15 10:51:39