194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวหอการค้า

“SME Expo Spring Up Thailand” เสริมแกร่ง SME ไทย

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สานพลังประชารัฐ จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัด “SME Expo Spring Up Thailand” รวมที่ปรึกษามืออาชีพด้าน SME ไทย ไว้ในงานเดียว พบกัน 19-21 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดอุดรธานี
817 view 2016-08-09 02:27:51

หอการค้าอุดรฯ สานพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ อ.บ้านดุง

หอการค้าอุดรฯ สานพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ อ.บ้านดุง สำรวจข้อมูล ให้ข้อคิดเห็น กรณีปัญหาเกลือสินเธาว์ค้างจำหน่าย
979 view 2016-08-09 02:22:55

"ขวัญชัย อรุณยะเดช" ทายาทธุรกิจเก่าแก่เมืองอุดรธานี "โตโยต้าอุดรธานี"

"ขวัญชัย อรุณยะเดช" ทายาทธุรกิจเก่าแก่เมืองอุดรธานี "โตโยต้าอุดรธานี" กับมุมมองแนวคิดการบริหารงานแบบ "นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง"
1087 view 2016-08-09 02:19:20

กลุ่มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน หอการค้าภาคอีสาน

กลุ่มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน หอการค้าภาคอีสาน เสนอยกระดับความสามารถผู้ประกอบการและการค้าชายแดน พร้อมเร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการจากมติ ครม.
1044 view 2016-08-09 02:15:20

หอการค้าอุดรฯ จับมือ พาณิชย์จังหวัด มอบป้าย "หนูณิชย์..พาชิม"

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธานโครงการหนูณิชย์พาชิม ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายจีรศักดิ์ ศรีเพชร ผอ.กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันมอบป้ายโครงการ "หนูณิชย์...พาชิม"
823 view 2016-08-08 05:19:52

หอการค้าอุดรฯ MOU “โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร”

หอการค้าอุดรฯ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร” สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุดรธานี
747 view 2016-08-08 05:14:20

หอการค้าอุดรฯ เตรียมจัด “ประกวดแผนธุรกิจ” ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และนิสิตระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) รวมทั้งระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการฯ
986 view 2016-08-08 03:06:55

หอการค้าอุดรฯ จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี”

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี”ขึ้น โดย นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าฯ เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ
824 view 2016-06-15 03:46:25

ประชารัฐรักสามัคค้ีอุดรธานี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เร่งระดมทุนอีก 4,000 หุ้น โดยมี "สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย" นั่ง "กรรมการผู้จัดการ" เน้นการทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1428 view 2016-06-15 03:17:00