194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บมจ.กรุงไทย

หอการค้าอุดรฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บมจ.กรุงไทย

kungthai6

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ที่โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ พร้อมคณะกรรมการ 10 คน ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี บมจ.ธนาคารกรุงไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายเวทย์ นุชเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจรายย่อย และเครือข่าย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ

kungthai2

          นายเวทย์ นุชเจริญ ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า GRP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2553 มีสาขาการผลิตประกอบด้วย อุตสาหกรรม 18.7% เกษตรกรรม 15.7% การศึกษา 12.7% การขายส่ง-ปลีก 11.1% บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 10.3% การบริหารราชการฯ 7.4% การก่อสร้าง 5.5% ตัวกลางทางการเงิน 4.8% การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 4.1% การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3.1% การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2.4% อื่นๆ 4.2% โดยพึ่งพาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา ค้าส่ง-ปลีกและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ มีสัดส่วนรวมถึง 68.5% ของGRP ทั้งภูมิภาค โดยมีสินค้าเกษตรสำคัญคือ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพาราและเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ ไม้ผลยืนต้น ปศุสัตว์

kungthai1

kungthai3

          ในส่วนการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ด้านชายแดนลาว มีปริมาณการส่งออกเดือน ม.ค.-ก.ค. 55 60,341 ล้านบาท, นำเข้า 18,210 ล้านบาท ส่วนชายแดนด้านกัมพูชา ปริมาณการส่งออกเดือน ม.ค.-ก.ค. 55 1,083 ล้านบาท, นำเข้า 116 ล้านบาท ส่วนสินค้าที่ส่งออกบริเวณชายแดนหนองคาย ? ลาว เดือน ม.ค.-มิ.ย.55 ประกอบด้วย น้ำมันดีเซล, รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ, น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยเหล็ก, เคมีภัณฑ์อนินทรีย์, เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ, ลวดและสายเคเบิ้ลที่หุ้มฉนวน, ไม้แปรรูป โดยรวมภาคการค้าชายแดนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลาวและกัมพูชา มีอัตราการขยายตัวสูง และไทยได้เปรียบดุลการค้ากับทั้งสองประเทศ โดยมีลาวเป็นคู่ค้าชายแดนสำคัญ มีสัดส่วนสูงถึง 98% สินค้าออกสำคัญคือ น้ำมันดีเซล รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ และคอมพิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบ

kungthai4

kungthai5

          สถานการณ์ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.55) ได้รับ Boi จำนวน 144 โครงการ เพิ่มขึ้น 61.8% (yoy), เงินลงทุน 41,914.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.6% (yoy), มีการจ้างงาน 20,723 คน เพิ่มขึ้น 31.13% (yoy) กิจการเกษตรกรรมและผลผลิตเกษตร ได้รับ Boi ได้แก่ กิจการปศุสัตว์ (ไก่เนื้อ สุกร) กิจการข้าวสารคัดคุณภาพ กิจการยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง กิจการผลิตแป้งแปรรูป กิจการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน กิจการผลิตไก่แช่แข็ง กิจการผลิตน้ำมันรำข้าวดิบ กิจการผลิตแอลกอฮอลล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร กิจการปลูกไม้ยูคาลิปตัส กิจการเชื้อเพลิงอัดแท่ง อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค ลงทุนสูงเป็นอันดับสองรวม 50 โครงการ เงินลงทุนกว่า 23,379 ล้านบาท กิจการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ กิจการผลิตพลังงานลม กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแกลบ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศักยภาพด้านการเป็นแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรที่สำคัญทั้งข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา อีกทั้งยังมีศักยภาพในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานทดแทน

          โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ AEC ได้แก่ มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา, โครงการร่วมทุนกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนอคาย ระยะทาง 615 กม. โดยจะดำเนินการในส่วนรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราชก่อน, โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย สระบุรี มาตามแนวถนนมิตรภาพไปสิ้นสุดโครงการที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา, รถไฟทางคู่กรุงเทพฯ-หนองคาย, โครงการปรับปรุงและขยายช่องทางจราจรเพื่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวถนนเลียบแม่น้ำโขง ตั้งแต่ อ.เชียงคาน จ.เลย-อ.เมือง จ.หนองคาย-จ.บึงกาฬ 292.54 กิโลเมตร, โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ จ.ขอนแก่น (บ้านไผ่)-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม 336 กิโลเมตร
ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 คือ GDP โตประมาณร้อยละ 5.0, อัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 3.8, ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังคงมาจากอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก, ส่งออกยังอ่อนแอ แต่จะดีขึ้นกว่าปี 2555