194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ ชวนร่วมประกวดแผนธุรกิจ

หอการค้าอุดรฯ ชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ?แผนธุรกิจ ปีที่ 6?
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่าแสนบาท

plan9 plan8

    หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2555 ครั้งที่ 6 หรือ 6th UCC BUSINESS PLAN AWARDS ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่าแสนบาท ในปีนี้เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล เป็นประธานโครงการฯ

plan14

    นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2555 เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 6 การจัดประกวดแผนธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ตนเป็นผู้ดูแลโครงการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจ และกระตุ้นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ  ให้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะ และแนวคิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ โดยมีอาจารย์ หรือที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำแนะนำ มุ่งหวังให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการริเริ่ม และดำเนินธุรกิจต่อไป รวมถึงมุ่งสร้างความสำคัญต่อการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีอยู่ให้สามารถนำไปปฏิบัติสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้

    สำหรับปี 2555 นี้ ได้เปิดกว้างเพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ และส่งผลงานเข้าแข่งขัน ทีมที่ส่งผลงานเข้าแข่งขัน หอการค้าได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส) และระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติคือ สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน จำนวนสมาชิก 3-5 คนต่อทีม โดยสามารถหานักศึกษา ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรืออาจารย์ นักวิจัย ที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยพัฒนา มาเป็นที่ปรึกษาได้

   รางวัลการประกวด  ทั้ง 2 ระดับ มีรางวัลระดับละ 3 รางวัล ดังนี้
   1.  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  
   2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  
   3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  
   ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรจากหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  
   สถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรจากหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

   โดยหอการค้าฯ จะจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองระดับในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุดรธานี ส่วนกำหนดการเปิดรับสมัครนั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555

    ทั้งนี้ หอการค้าฯ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจที่เห็นความสำคัญด้านการศึกษา ประกอบด้วย ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี, โรงแรมบ้านเชียง, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, บจก.โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า, บริษัท รุ่งเรืองดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, โรงพยาบาลเอกอุดร, บริษัท บี.ดี. ไอที ช๊อปปิ้ง จำกัด, บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด, บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บจก.ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ (st.mall), บจก.ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ (อีซีโฮม)

plan1 plan2 plan3

plan4 plan5 plan11

plan7 plan10 plan6

plan13

    นักเรียน นักศึกษา หรือสถานศึกษาที่สนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี 194 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์  042-242693 ,042-248582  www.udonechamber.com E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.