194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา เชิญชวนร่วมโครงการ "สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย"

เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา เชิญชวนร่วมโครงการ "สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย"

tue1

tue2

tue3

          คณะกรรมการโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย เข้าพบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร และโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้ารับความรู้ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

tue4

tue5

tue6

          ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จัดทบทวนความรู้ใน 2 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดติวให้กับนักเรียน 5,000 คน ในจังหวัดอุดรธานี

tue7

tue8

tue9