194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประธานหอการค้าอุดรฯ ปาฐกถาพิเศษ เพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย it ยุคใหม่

ประธานหอการค้าอุดรฯ ปาฐกถาพิเศษ เพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย it ยุคใหม่

it2

    วันนี้ (4เมษายน56) นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การเพิ่มศักภาพองค์กรด้วย IT ยุคใหม่” ในงาน Get IT Right, Up Country Thailand จัดโดย บริษัท วีบีที คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Chip/windows IT Pro/ PC Magazine นิตยสารไอทีสำหรับองค์กร

    สำหรับการจัดงาน Get IT Right, Up Country Thailand จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิทยากรด้านไอทีจากกรุงเทพ เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนไปแต่ละจังหวัด โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น 4 ครั้ง ในแต่ละภาคทั่วประเทศต่อเนื่องกันคือ จ.อุดรธานี, เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี, ชลบุรี, นครราชสีมา โดยในปีนี้จัดขึ้นที่แรกคือจังหวัดอุดรธานี

it1

    นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ได้กล่าวถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีต่อชีวิตประจำวันว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความรวดเร็วมากขึ้น ประชาชนต้องตามให้ทันเพื่อเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในการทำงานมากขึ้น ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี เทคโนโลยีก็ถูกนำมาใช้ไม่ด้อยไปกว่าจังหวัดอื่น ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่น การเกิดรถไฟความเร็วสูง และในปัจจุบันภาคการลงทุนได้มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานีมากยิ่งขึ้นทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า จังหวัดอุดรธานีเอง ก็มีการประชาสัมพันธ์ตนเองในการเป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้ง ดึงนักท่องเที่ยวในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีมากขึ้น

it3

it4

    ด้านความเติบโตในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยเฉพาะในกลุ่มคอนโดมิเนียม ที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งมากกว่าครึ่งเป็นการจองสินค้าจากคนต่างถิ่น โดยระบบออนไลน์นั่นเอง ถือเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ มีผลต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น พร้อมกันเทคโนโลยีเองก็ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น และประชาชนต้องปรับตัวตามไปด้วยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง