194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ฐานเศรษฐกิจพบหอการค้าอุดรฯ และภาคเอกชนในจังหวัด

ฐานเศรษฐกิจพบหอการค้าอุดรฯ และภาคเอกชนในจังหวัด

tan1

    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ขอเข้าพบ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และนายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือการจัดสัมมนา LAO-THAI  BUSINESS OUTLOOK 2015 มิติใหม่ธุรกิจลาว-ไทย มองไกลปี 2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 56 ณ โรงแรมล้านช้าง กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

tan4

    นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ กล่าวถึง การจัดสัมมนา LAO-THAI  BUSINESS OUTLOOK 2015 เนื่องจาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 และในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 นี้ โดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจะได้ดำเนินการประกอบด้วย 1. เปิด Section พิเศษ จำนวน 12 หน้า เกี่ยวกับ AEC Word  2.จัดกิจกรรมวิชาการ เกี่ยวกับการอบรม สัมมนา จำนวน 33 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 3.จัดศึกษาดูงาน (AEC Trip) นำผู้ประกอบการ ทัวร์ 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ลงพื้นที่ ศึกษาข้อมูลจริง โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

tan2

    การจัดสัมมนา LAO-THAI  BUSINESS OUTLOOK 2015 ในครั้งนี้ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจะได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย จัดงานสัมมนาใน นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีเป้าหมาย 200 คน แยกเป็น ชาวไทย 100 คน ชาวลาว 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ