194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรธานี พร้อมจัด “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย”

หอการค้าอุดรธานี พร้อมจัด “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย”

    เป้าหมายนักเรียน นักศึกษา 5,000 คน ติวเข้มในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย สานฝันเด็กภูธร สู่สถาบันการศึกษาในดวงใจ ภาคธุรกิจตอบรับการจัดงานพร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

    หอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมจัดโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 ใน 2 วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยคณาจารย์ผู้มากความสามารถจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป้าหมายนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 5,000 คน ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

 tue

    นายสิริพงษ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยในปีมีเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 5,000 คน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย ในปี 2557 นี้ ให้ได้มีโอกาสทบทวนวิชาก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการแนะแนวและส่งเสริมให้นักเรียนในจังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

    สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในการนำนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการทบทวนความรู้ พร้อมทั้งการเชิญชวนภาคธุรกิจได้ร่วมกันสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจากอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย สนับสนุนการจัดทำโครงการเป็นจำนวนเงิน 50.000 บาท และมีบริษัท ห้างร้านอีกหลายรายที่ตอบรับให้การสนับสนุน

    ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมทบทวนความรู้ในครั้งนี้ โดยสามารถแจ้งความจำนงหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248582, 242693

ขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ

logotue1-1

logotue1-2