194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

YEC อุดรธานี เดินหน้าวางแผนสร้างธุรกิจร่วมกัน

YEC อุดรธานี เดินหน้าวางแผนสร้างธุรกิจร่วมกัน

    สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่านพบกันอีกแล้วในเรื่องราวแวดวง YEC นะคะ ฉบับนี้จะขอแชร์เรื่องราวและก้าวต่อไปของ YEC ในบทบาทอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงความน่าสนใจที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและจัดการลุยธุรกิจของเราต่อไปได้เลยทีเดียวค่ะ จากการได้พูดคุยกับประธานทายาทนักธุรกิจ YEC รุ่นที่ 1 คุณณพัฒน์ศักย์พรพันธ์นุกูลหรือเรียกสั้นๆ ว่า คุณต้น นั้นคุณต้นได้มีโอกาสมาแบ่งปันข้อมูลจากการที่คุณต้นได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมบริหารชมรมทายาท และ ผู้บริหารหอการค้าไทย ครั้งที่  1 ในวันเสาร์ที่   27 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมานั้นได้กล่าวถึงประโยชน์และมุมมองแนวคิดมากมายจากตัวแทนคณะกรรมการชมรมนักธุรกิจ 5 ภาคของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายทายาทนักธุรกิจในแต่ละจังหวัดของตนเอง แต่ละจังหวัดมีทิศทางในการเดินหน้าพัฒนาอย่างไร รวมถึงศักยภาพของแต่ละจังหวัดนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งทางกลุ่มทายาทนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีนั้นคุณต้นได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของสมาชิกของเรา เนื่องจากกลุ่มทายาทนักธุรกิจของเราได้ดำเนินการมาแล้วเข้าปีที่ 2 และได้รับการตอบรับมาอย่างดีโดยเห็นได้จากจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้นมีถึง 2 ร้อยกว่าคนในแต่ละปี ทำให้กลุ่มสมาชิกทายาทนักธุรกิจของจังหวัดอื่นต่างชื่นชมในความสามัคคีและการแสดงออกซึ่งความร่วมมือระหว่างสมาชิก

     วัตถุประสงค์ที่คุณต้นได้เข้าประชุมครั้งนี้ทางผู้บริหารองค์การหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย ได้ให้ความสนใจที่จะสนับสนุนให้ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ของประเทศเกิดขึ้นต้องการให้หาคู่ค้าเพื่อปูทางไปเป็นหอการค้าจังหวัดและหอการค้าไทยพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ คุณวรยุกต์ เจียรพันธ์ซึ่งเป็นประธานร่วมก่อตั้งและแนะนำให้คำปรึกษาแก่ทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละจังหวัดเพื่อซักถามและขอคำแนะนำเพื่อไปพัฒนากลุ่มสมาชิกในจังหวัดของตน รวมถึงได้ทำการเสนอชื่อของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยชื่อที่เป็นสากลและเป็นทางการคือ “YOUNG ENTERPRENUER CHAMBER”    หรือคำย่อว่า “YEC” เพื่อที่จะสร้างให้เกิดความชัดเจนร่วมกันในการรับรู้โดยท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดความภาคภูมิของความเป็นนักธุรกิจไทย (Proud Thai: Local Life) และต้องสามารถทำงานเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดีกับทางหอการค้าไทย เนื่องจากท่านเห็นถึงศักยภาพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาจังหวัดของตนและเป็นรากฐานที่สำคัญในระดับประเทศได้ รวมทั้งต้องการให้มีการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน และตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ที่ต้องการปรึกษาหรือในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ก้าวเดินไปได้ในทิศทางเดียวกัน

     คุณต้นได้แชร์ในส่วนของกิจกรรมที่มีประโยชน์จากสมาชิกของจังหวัดอื่นๆ อาทิ แนวคิดทางธุรกิจของจังหวัดเลยที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่ทำขึ้นร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าและคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยโดยทำการเซ็นสัญญากับทางประเทศลาว (หลวงพระบาง) เพื่อก่อตั้งเส้นทางรถทัวร์ระหว่างจังหวัดเลยไปสู่หลวงพระบางได้สำเร็จซึ่งทางหอการค้าและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดเลยก็ได้มีส่วนผลักดันให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นที่น่ายินดีด้วยมากค่ะ รวมถึงกิจกรรมดีดีที่เกิดขึ้นจากทางภาคเหนือนั้น ได้มีกลุ่มนักธุรกิจที่เรียกว่า Young North นั้นเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนรวบรวมกลุ่มทายาทนักธุรกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่ทุกกลุ่มของภาคเหนือ เพื่อสร้างกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกันและเร็วๆ นี้ทาง Young North จะมีการจัด Road Show ในลักษณะการสร้าง Business Matching กับนักธุรกิจประเทศพม่าที่มันดาเล ในเดือนตุลาคม โดยกิจกรรมของเขาคือการให้ธุรกิจของสมาชิกที่สนในนำเอาสินค้าของตนเองมานำเสนอโดนการทำเป็น Presentation เพื่อแนะนำสินค้าของตนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการไปนำเสนอจริงที่ประเทศพม่าในเดือนตุลาคมนี้ ในการซ้อมนำเสนอสินค้าของตนในครั้งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำช่วยปรับปรุงจุดบกพร่องเพื่อเติมความพร้อมให้กับธุรกิจที่จะไปนำเสนอในเบื้องต้น กิจกรรมของทางกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ภาคเหนือนั้นแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและน่าเอาเป็นแบบอย่าง คุณต้น (ประธาน YEC อุดรธานี) จึงมีความคิดที่ว่าภาคอิสานของเราก็มีจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยที่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของภาคอิสานอย่างเช่นในภาคเหนือได้และทำกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน น่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดและช่วยให้เกิดความแข็งแกร่งของภูมิภาคเราได้ อีกทั้งในจังหวัดเราเองก็มีผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจคอยให้คำแนะนำมากมายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งและมีหัวคิดด้านการพัฒนา ดิฉันคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจในด้านการพัฒนาให้กับจังหวัดต่อไปได้ในอนาคต

      มาถึงตรงนี้แล้วถ้ากิจกรรมดีดีที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วจังหวัดเราและจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคเราก็จะมีการเติบโตของธุรกิจอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ ดิฉันคิดว่านี่เป็นก้าวแรกของการพัฒนาและเป็นก้าวสำคัญของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะเตรียมความพร้อมให้ดีและเข้มแข็งเพื่อเดินหน้าสร้างสรรธุรกิจโดยการร่วมมือกันกับจังหวัดใกล้เคียงได้ดีในอนาคตค่ะ

yec-ann

บทความโดย : อรุณณีย์ปุณณะนิธินนทน์
สมาชิก YEC รุ่นที่ 1 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
จากวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกันยายน 2556