194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ ร่วมกับ ภาคเอกชนและภาครัฐ จัดงาน “วิวาห์ล้านบัว” และ “ประกวดภาพถ่าย”

หอการค้าอุดรฯ ร่วมกับ ภาคเอกชนและภาครัฐ จัดงาน “วิวาห์ล้านบัว” และ “ประกวดภาพถ่าย”
ส่งเสริมการเทศกาลท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี”

        เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ คณะกรรมการหอการค้าฯ สมาคมท่องเที่ยวฯ และสื่อมวลชนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

buedang2-1

       ด้วยจังหวัดอุดรธานี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี” และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมความงามได้ระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม “วิวาห์ล้านบัว” และ “การประกวดภาพถ่าย” เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวได้ตลอดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมวิวาห์ล้านบัว กำหนดรับคู่วิวาห์เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คู่ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในวันแรก จะมีกิจกรรมสำหรับคู่รัก เช่น การนั่งรถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง การบายศรีสู่ขวัญคู่บ่าวสาว และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน วันที่สอง จะเป็นกิจกรรมการแต่งงานที่ “ทะเลบัวแดง” โดยจะมีกิจกรรมการถ่ายภาพคู่บ่าวสาว เป็นต้น

      กิจกรรมประกวดภาพถ่าย เบื้องต้นคณะทำงานให้กำหนดการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดภาพถ่าย (ผ่านกล้อง) และการประกวดภาพถ่ายผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์ค (Facebook) เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่หรือเกียรติบัตร พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานผู้เข้าประกวดด้วย

     สำหรับรายละเอียดการรับสมัครทั้งสองกิจกรรม หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จะได้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบในโอกาสต่อไป