194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพถ่าย “อลังการ...ล้านบัว”

ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพถ่าย “อลังการ...ล้านบัว”

bue31-1

       หอการค้าฯ และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายทะเลบัวแดง ในคอนเซ็ปท์ “อลังการ...ล้านบัว” ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ใน 3 ประเภท คือ

       ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป ประเภทที่ 2 นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี โดยมีหลักเกณฑ์คือ เป็นภาพทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับที่ยังมี Exif file ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล ใช้นามสกุล JPG เท่านั้น ตั้งชื่อภาพ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของภาพอย่างสั้นๆ ภาพถ่ายที่สงเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามนำผลงานภาพถ่ายของบุคคลอื่นมาใช้ในการประกวด หากภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเป็นการนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ คณะกรรมการฯ ถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ และสงวนสิทธิ์การตัดสินโดยคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้ ส่งไฟล์ภาพทางจดหมายอเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยระบุหัวข้อว่า “ประกวดภาพถ่าย” ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ประเภทที่ 3 ประกวดภาพถ่ายทาง Social Network ทางแฟนเพจ “ทะเลบัวแดง อุดรธานี” ตัดสินจากจำนวน like ที่มากที่สุด ตามลำดับ