194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ภาครัฐ เอกชน จับมือผลักดัน ให้จังหวัดอุดรธานีเป็น MICE

ภาครัฐ เอกชน จับมือผลักดัน ให้จังหวัดอุดรธานีเป็น
“สถานที่จัดประชุมนานาชาติสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (MICE)”

      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557  นายเสนีย์ จิตตเกษม ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมการผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดประชุม นานาชาติสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (MICE) ร่วมกับ คุณจุฑา ธาราไชย Senior Manager Domestic MICE Department โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รอง ผวจ.อุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ, ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และนายชัยพันธ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี ประชุมร่วมกัน

mice2-1

mice2-2

     นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัด “การผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดประชุมนานาชาติสำหรับภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน (MICE) ที่โดดเด่นเช่น 1) จังหวัดอุดรธานีจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2)การมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่โปแตซ 3) สินภูฮ่อม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเมือง ทำให้มีความเติบโตมากยิ่งขึ้น เป็นต้นทุนของพื้นที่ที่ทำให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่ดีของเมืองที่ถูกสร้างตั้งแต่สมัยสนาม บินอเมริกัน การมีกลุ่มเขยต่างชาติในพื้นที่ที่รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม Expats Club ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด้านการท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดง” ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักทั่วโลก จากการยกย่องของ CNN และแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ดังนั้นหากสามารถจัดตั้งให้จังหวัดอุดรธานี เป็น สถานที่จัดประชุมนานาชาติสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MICE) จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงเพิ่มมากยิ่งขึ้น”

     ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากขึ้นทั้งในด้านการ ท่องเที่ยวและการค้า การลงทุน เช่น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี, การจัดสร้างศูนย์ประชุมฯ และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในภาคอีสานตอนบนโดยเฉพาะในด้าน การค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางจับจ่ายสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง สปป.ลาว และเวียดนาม สำหรับหอการค้าฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลการจัดสร้างศูนย์ประชุมต่างๆ เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่แก่สมาชิก นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ในส่วนประชุมสัมมนาใหญ่ๆ นั้น ปลายปี 2558 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จะเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นงานใหญ่และจะมีผู้คนเดินทางเข้ามาในจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ของให้ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้”

    ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมเมืองอุดรธานี สู่การเป็นเมืองการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ (MICE City) โดยมี นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการประชุม มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางปรียานันท์ ศรีกุลวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี, ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม, ผู้ประกอบการบริษัทรับจัดงานหรือออร์แกไนซ์ เข้าร่วมประชุม โดยจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ อาจารย์พิมพ์ศิริ ภูศรีโฉม รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อ สสปน. ต่อไป

mice2-3

mice2-4

   อาจารย์พิมพ์ศิริ ภูศรีโฉม กล่าวว่า ข้อมูลที่จังหวัดอุดรธานี จะต้องนำส่งให้กับ สสปน. เพื่อพิจารณาให้จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่จัดประชุมนานาชาติสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (MICE) ประกอบด้วย จำนวนโรงแรม ห้องพัก ห้องประชุม สถานที่จอดรถ การเดินทางมายังโรงแรม สถานที่สำคัญใกล้เคียง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น แผนกต้อนรับ บริการรถรับ-ส่ง จุดแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ไนต์คลับ บริการซักรีด ตู้นิรภัย เป็นต้น และที่สำคัญคือ รายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุม อาทิเช่น ศูนย์กลางควบคุมระบบเสียง ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเทป โทรศัพท์ เครื่องฉายสไลด์-วิดีโอ ระบบฉายภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในส่วนของข้อมูลบริษัทหรือบุคลากรในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ จะต้องนำส่งข้อมูลทั้งในส่วนของบริษัทท่องเที่ยว และบริษัทรับจัดงานหรือ ออร์แกไนซ์ จะต้องระบุข้อมูลรายละเอียด ประวัติบริษัท และตัวอย่างการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำเสนอต่อ สสปน. ภายในเดือนกันยายน 2557 นี้

    ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าฯ เคยนำเสนอข้อมูลในการเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดอุดรธานี และได้รับงบประมาณศึกษาเพื่อจัดสร้างศูนย์ประชุมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สวนสาธารณะหนองแด ส่วนการผลักดันเพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็น MICE City นั้น จังหวัดควรประกาศตัวถึงความพร้อมของเมืองอุดรธานีในการเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจังหวัดอุดรธานีจะได้รับการตอบรับ เพราะปัจจุบันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ๆ หลายๆ บริษัท เข้ามาปักธงในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมการรองรับ AEC ส่วนการนำเสนอข้อมูล ขอให้นำเสนอด้านความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี ทั้งการเป็นจุดเชื่อมโยงของภูมิภาค และฐานผู้บริโภคซึ่งนอกจากประชากรในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงแล้ว ยังมีกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทั้ง สปป.ลาว และเวียดนาม ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย หรือท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากสามารถผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็น MICE City จะสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดอุดรธานีอย่างมาก