194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายทะเลบัวแดง อุดรธานี “มหัศจรรย์...ล้านบัว”

เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายทะเลบัวแดง อุดรธานี “มหัศจรรย์...ล้านบัว”

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี, ชมรมถ่ายภาพจังหวัดอุดรธานี, ชมรมถ่ายภาพอุดรธานี, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทะเลบัวแดงขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพ นักท่องเที่ยว สามารถร่วมกิจกรรม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง โดยแยกการประกวดเป็น 4 ประเภท ดังนี้

          1. ประเภทภาพถ่ายทิวทัศน์ทะเลบัวแดง : ภาพจะต้องสื่อให้เห็นถึงความงดงามทางธรรมชาติของทะเลบัวแดงในแง่มุมต่างๆ โดยมีบัวแดงเป็นองค์ประกอบหลัก
             รางวัลชนะเลิศ                      เงินสด จำนวน 10,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        เงินสด จำนวน 5,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        เงินสด จำนวน 3,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ 1,000.-บาท  พร้อมเกียรติบัตร

         2. ประเภทภาพถ่ายบุคคลกับทะเลบัวแดง : ภาพจะต้องสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตผู้คนที่ทำมาหากินในหนองหานหรือทะเลบัวแดง ตลอดจนนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมทะเลบัวแดง ในอิริยาบถต่างๆ ที่สวยงาม น่าประทับใจ
             รางวัลชนะเลิศ                      เงินสด จำนวน 10,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        เงินสด จำนวน 5,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        เงินสด จำนวน 3,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ 1,000.-บาท  พร้อมเกียรติบัตร

         3. ประเภทภาพถ่ายนกในทะเลบัวแดง : ภาพจะต้องสื่อให้เห็นถึง นกหรือสัตว์ปีกที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในทะเลบัวแดง ในลักษณะต่างๆ เช่น การร่อนบิน การหาอาหาร หรือการเกาะแมกไม้ต่างๆ เป็นต้น
             รางวัลชนะเลิศ                       เงินสด จำนวน 10,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        เงินสด จำนวน 5,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        เงินสด จำนวน 3,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ 1,000.-บาท  พร้อมเกียรติบัตร

         4. ประเภท Blog ท่องเที่ยวทะเลบัวแดงบนเว็บไซท์ PANTIP.COM : ผู้เข้าประกวดจะต้องเขียนบันทึกเรื่องราวการท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง อุดรธานี ในรูปแบบต่างๆ เช่น เส้นทางการเดินทาง ความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คน โดยเขียนบรรยายเป็นเรื่องราวประกอบภาพ ตั้งเป็น "กระทู้" บนเว็บไซต์ PANTIP.COM และส่งลิงค์ของกระทู้นั้นเข้าประกวดทางอีเมล์ที่กำหนด
             รางวัลชนะเลิศ            เงินสด จำนวน 5,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        เงินสด จำนวน 3,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        เงินสด จำนวน 2,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

         ผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภท โดยในประเภทที่ 1-3 ได้ไม่เกินประเภทละ 4 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

photocontest1-1

        โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด คือ
        1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เท่านั้น
        2. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับนามสกุล JPG หรือไฟล์นามสกุล JPG จากการ Export จาก RAW ไฟล์ ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล ทั้งนี้ต้องมี Exif File และต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
        3. ผู้ส่งเข้าประกวดต้อง ระบุชื่อภาพ ประเภทที่ส่งเข้าประกวด สถานที่ และวันที่ที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของภาพอย่างสั้นๆ
        4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
        5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพ ที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง น้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่นหรือรอยสกปรกเท่านั้น ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
        6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยผู้ส่งภาพเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพ
        7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภท จำกัดไม่เกินคนละ 4 ภาพ ต่อการประกวดแต่ละประเภท
        8. ผู้จัดงานจะไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดคืนให้เจ้าของผลงาน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ผู้จัดงาน นำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงานแต่จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
        9. หากปรากฎว่าภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นี้ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตัดสิน และสามารถเรียกคืนรางวัลได้
        10.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

        วิธีการส่งภาพ และ Blog เข้าประกวด
       - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยระบุหัวข้อ e-mail ว่า “ประกวดภาพถ่าย” พร้อมรายการต่อไปนี้
         - ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด (.doc) ซึ่งต้องกรอกให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดได้ที่ www.udonechamber.com
         - ไฟล์ภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น (กรณีประกวดภาพถ่าย)
         - Hyper Link ของ Blog ที่ส่งเข้าประกวด (กรณีประกวด Blog ท่องเที่ยวฯ)
         - ภาพถ่าย/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

       กำหนดเปิดรับสมัคร
       - สมัครและส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2558
       - คณะกรรมการฯ ตัดสินภาพถ่าย ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
       - ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์หอการค้าจังหวัดอุดรานี www.udonechamber.com

      ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248582, 242693 หรือเว็บไซต์ www.udonechamber.com