“สุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย” ปีที่ 8

  • Print
Share on facebook

“สุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย” ปีที่ 8
นักเรียนในจังหวัดอุดรธานี ตอบรับร่วมโครงการแล้วกว่า 5,000 คน

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องปีที่ 8 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ในปี 2558 สร้างโอกาสที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีนี้ได้เน้นการทบทวนสาระสำคัญที่ต้องใช้ในการสอบเข้าศึกษา

tue1

         นายสิริพงษ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการฯ ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 8 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย การสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในฝันได้ สำหรับปีนี้ จัดทบทวนใน 2 วิชาคือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาได้เหมาะสมกับตนเอง โดยเปิดรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 5,000 คน กำหนดจัดงาน ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

        โดยหอการค้าฯ ได้ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน สถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากสถานศึกษา ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าทบทวนความรู้ แล้วกว่า 5,000 คน ซึ่งหอการค้าฯ จะได้จัดเตรียมด้านเอกสารประกอบการทบทวนความรู้ อาหารกลางวัน ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ

        ในโอกาสนี้ หอการค้าฯ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับบุตร-หลานชาวจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน), หจก.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ, บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), โรงแรมบ้านเชียง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบหงวนมิลเลอร์, บริษัท โรงสีศรีไทยใหม่ จำกัด, หจก.ณัฐมอเตอร์เซลส์, ร้านวีที แหนมเนือง, โรงพยาบาลเอกอุดร, บริษัท โตวันอุดร จำกัด,บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค, บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด และบริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วิดีโอ 1990 จำกัด

tue2

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap