194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับหอการค้าอุดรธานี

 

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับหอการค้าอุดรธานี

     

              สวัสดีค่ะ พบกับ “ศมน ชคัตธาดากุล” กับรายการ “รันเวย์ซีอีโอ” โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สัปดาห์นี้ขอนำท่านผู้อ่านไปพบกับบรรยากาศและความสำเร็จของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  นั่นก็คือ“การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 33” ซึ่งจัดขึ้น ช่วงระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

 

run2-1
           

              หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การทำงานนี้ สำเร็จลุล่วง โดยท่านประธานหอการค้า “สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย”ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมทำงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ หอการค้าไทย จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อดูแล รับผิดชอบให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 run2-4

 

run2-2


          ในค่ำคืนของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ผู้เข้าสัมมนากว่า 3,000 คน ก็ได้เดินทางเข้าสู่งานเลี้ยงรับรอง ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ทั้งฝ่ายสถานที่ ,ฝ่ายอาหาร , รวมทั้งเวทีการแสดง แสง เสียงต่าง ๆ อย่างตระการตา ภายใต้ธีม“We Are E-San Welcome to AEC” ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
            ในส่วนการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 โดยมีหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดเจ้าภาพในการจัดงานนั้น ในปี 2558 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไทยสู่ความเป็นเลิศ” (Innovate to Excellence) โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย  ได้ปาฐกถาเพื่อเปิดการสัมมนา

run2-3

 

 

run2-5

            ศมน ชคัตธาดากุล “นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2558 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรางวัลจำนวน 9 ท่านค่ะ”
          ส่วนภาคค่ำหอการค้าไทย ได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรอง และรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยคุณกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา ซึ่งได้พูดถึง นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ที่ไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่  แต่เป็นเรื่องเดิมที่นำมาสร้างคุณค่า ผ่านการเล่าเรื่อง ที่มีความเชื่อมโยง เน้นการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย การแบ่งปัน  เมืองใหญ่ช่วยเมืองรอง เมืองรองช่วยชุมชน และชุมชนช่วยภาคเกษตร  ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และการดูแลรักษาภูมิลำเนา รักและเข้าใจประเทศไทย
            ศมน ชคัตธาดากุล “พิธีมอบรางวัลรณรงค์เพิ่มสมาชิก  และรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม โดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” และรางวัล “รณรงค์เพิ่มสมาชิก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวหอการค้าจังหวัดอุดรธานีค่ะ”
          ต่อด้วยการประกาศสถานที่จัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ปี 2560 ณ จังหวัดสุราษฎ์ธานีการมอบธงการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 34 ปี 2559 โดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบให้ ประธานกรรมการหอการค้าไทย เพื่อส่งต่อให้กับ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              ศมน ชคัตธาดากุล “และที่เป็นไฮไลท์ของสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558หอการค้าไทย นำเสนอสรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 และมอบสมุดปกขาวให้กับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป”
            หลังจากนั้น รับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างไทยให้เข้มแข็ง” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยมีใจความสำคัญว่า การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ ต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วน  โดยหอการค้าไทย จะเป็นผู้นำความคิดเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นหากภาคเอกชนเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน โดยได้ภาครัฐเป็นตัวกลางในการ สนับสนุนก็จะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจให้ความยั่นยืนในอนาคตได้     

               ศมน ชคัตธาดากุล “ท่านผู้อ่านคะ การจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศฯ ไม่สามารถเป็นเจ้าภาพ
จัดได้ง่ายๆ นะคะ หอการค้าฯ เจ้าภาพ จะต้องเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมจริงๆ ทั้งในด้านการคมนาคม สถานที่พัก สถานที่จัดงานสัมมนา สำหรับจังหวัดอุดรธานี เป็นครั้งที่ 2 ของการจัดงานแล้ว โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2545  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลากว่า 12 ปี จึงเวียนกลับมา  จึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และสมาชิกหอการค้า ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ จนทำให้งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ  สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากต่อผู้เข้าร่วมงาน”

จากคอลัมน์...รันเวย์ซีอีโอ

ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมกราคม 2559