194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี”

หอการค้าอุดรฯ จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี”

center-for-victims1

          ตามที่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559เวลา 17.00 น. ได้เกิดฝนตกและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี เขตเทศบาลนครอุดรธานี บริเวณถนนโพศรีมีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทาง และต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหักล้มทับบ้านเรือนประชาชน รถยนต์ ได้รับความเสียหาย ทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ 800 หลังคาเรือน เสาไฟฟ้าแรงสูง 70 ต้น แรงต่ำ 10 ต้น รวม 80 ต้น ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเยียวยาผู้ประสบภัยแล้ว
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี”ขึ้น โดย นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าฯ เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ

center-for-victims2

center-for-victims3

         การจัดตั้งศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย คือ
        1. แบ่งเบาภาระการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานหลัก (จังหวัดอุดรธานี)
        2. ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบภัย ในด้านการประสานงานข้อมูล ข่าวสาร เช่น ข้อมูลด้านการประกันภัยทั้งรถยนต์ บ้านเรือน และทรัพย์สิน เป็นต้น
        3. การเยียวยาผู้ประสบภัย อาทิ 1) สนับสนุนรถเครนสำหรับยกสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ที่ล้มใส่บ้านเรือน หรือกีดขวางการสัญจร 2) ให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายในราคาพิเศษ 3) ให้บริการติดตั้งกระจก อลูมิเนียม สำหรับบ้าน อาคารสำนักงานที่ได้รับความเสียหายในราคาพิเศษ ซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ
        4. เปิดรับบริจาคสิ่งของ น้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

center-for-victims4

center-for-victims5

center-for-victims6

        ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา “ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี” ได้เข้ามอบน้ำดื่ม แก่ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาอุดรธานี พร้อมทั้ง ออกเยี่ยมเยียน สมาชิกหอการค้าและประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย การซ่อมแซมบ้านเรือน สถานประกอบการ ประสานงานรถเครน ยกสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ที่เสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น