194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี”

หอการค้าอุดรฯ จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี”

relief

           เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. ได้เกิดฝนตกและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี เขตเทศบาลนครอุดรธานี บริเวณถนนโพศรีมีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทาง และต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหักล้มทับบ้านเรือนประชาชน รถยนต์ ได้รับความเสียหาย ทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ 800 หลังคาเรือน เสาไฟฟ้าแรงสูง 70 ต้น แรงต่ำ 10 ต้น รวม 80 ต้น ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเยียวยาผู้ประสบภัยแล้ว
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี”ขึ้น โดย นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าฯ เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ

relief1

          การจัดตั้งศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย คือ
      1. แบ่งเบาภาระการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานหลัก (จังหวัดอุดรธานี)
      2. ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบภัย ในด้านการประสานงานข้อมูล ข่าวสาร เช่น ข้อมูลด้านการประกันภัยทั้งรถยนต์ บ้าน                เรือน และทรัพย์สิน เป็นต้น
      3. การเยียวยาผู้ประสบภัย อาทิ 1) สนับสนุนรถเครนสำหรับยกสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ที่ล้มใส่บ้านเรือน หรือกีดขวางการสัญจร 2) ให้                  บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายในราคาพิเศษ 3) ให้บริการติดตั้งกระจก อลูมิเนียม สำหรับบ้าน อาคารสำนักงานที่ได้            รับความเสียหายในราคาพิเศษ ซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ
     4. เปิดรับบริจาคสิ่งของ น้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

           วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เข้ามอบน้ำดื่ม แก่ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาอุดรธานี พร้อมทั้ง ออกเยี่ยมเยียน สมาชิกหอการค้าและประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย การซ่อมแซมบ้านเรือน สถานประกอบการ ประสานงานรถเครน ยกสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ที่เสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

           วันนี้ 9 พฤษภาคาม 2559 เวลา 09.30 น. ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ, นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ บ้านเรือน สำรวจความเสียหาย ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานหลัก (จังหวัดอุดรธานี)

relief2

          โดย หอการค้าฯ ได้ให้คำแนะนำและประสานงานในด้าน การประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย เป็นตัวกลางในการประสานงาน ระหว่างผู้ประสบภัย กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การยื่นคำร้องแจ้งความเสียหายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับความช่วยเหลือในขั้นต่อไป

           ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม จาก โรงแรมเดลิโอ้, ศูนย์การค้าโพศรีวิลเลจ, หจก.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โดยได้นำน้ำดื่มมอบให้กับ เทศบาลนครอุดรธานี, มณฑลทหารบกที่ 24, โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และผู้ประสบภัย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป

           วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกเยี่ยมสถานประกอบการ บ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานหลัก (จังหวัดอุดรธานี)
ศูนย์ฯ ได้รับการร้องทุกข์จาก นายลัด พึ่งจันดุม ราษฎรบ้านดงอุดม อ.เมือง จ.อุดรธานี ขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนดังกล่าว โดยถูกต้นไทรขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือน เบื้องต้นได้ช่วยเหลือตนเองโดยการตัดกิ่งไม้ออกไป และยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนครอุดรธานีแล้ว แต่ยังเหลือความเสียหายของบ้านเรือนที่พักอาศัยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

            โดย ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ให้ความช่วยเหลือคือ
       1. ประสานงานรถเครนเพื่อยกต้นไม้ส่วนที่เหลือให้ห่างไกลจากบ้านเรือน
       2. ประสานงานกับผู้ประกอบการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้ง หลังคาเหล็กเม็ททอลชีท และกระเบื้อง ในราคาพิเศษ หรือสนับสนุน เพื่อ                  ซ่อมแซมบ้านเรือน
       3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด และขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
           หลังจากนั้น ศูนย์ฯ ได้เข้าให้กำลังใจ หจก.โอเอคาร์เซ็นเตอร์ ได้รับผลกระทบหลังคาสถานประกอบการพังเสียหาย และติดตามความ            ก้าวหน้า กรณีให้ความช่วยเหลือนำรถเครนยกโครงเหล็กหลังคา ออกจากสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

relief3

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้ามอบเงินช่วยเหลือ นายลัด พึ่งจันดุม ราษฎรบ้านดงอุดม อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 5,000 บาท โดย นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ และเพื่อน บริจาคผ่านศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัยฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ "ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี" ในการแบ่งเบาภาระการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานหลัก (จังหวัดอุดรธานี) หลังจากนั้น ศูนย์ฯ ได้เข้าติดตามความคืบหน้าการตัดแต่ง ขนย้ายต้นไม้ ที่ล้มทับบ้านเรือนผู้ประสบภัย

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย(วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ เข้ามอบน้ำดื่มให้กับ เทศบาลนครอุดรธานี มี นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีและคณะรับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2559