194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ จัด "ติวความรู้เข้ามหาวิทยาลัย" ต่อเนื่องปีที่ 9

หอการค้าอุดรฯ จัด "ติวความรู้เข้ามหาวิทยาลัย" ต่อเนื่องปีที่ 9

tue3

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการสุดยอดการติวความรู้เข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ต่อเนื่องปีที่ 9 โดยมี นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการฯ คณะกรรมการ ผู้สนับสนุนโครงการ และคณาจารย์ ร่วมงาน

tue2

          นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ทำหน้าที่ ประธานโครงการสุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2559 กล่าวว่า โครงการสุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2559 เป็นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทางการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยการเรียนการสอนที่อัดแน่น เจาะลึกเนื้อหาพร้อมเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ อำนวยการสอนโดยทีมวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

tue4

tue5

tue6

tue6

tue7

          ในครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนความรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.5 และ ม.6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในจังหวัดอุดรธานี มากกว่า 4,000 คน การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสปอนเซอร์ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุดรธานี ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, บริษัท เฟดเดอรัลคอนกรีตอัดแรง (1978) จำกัด, บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน), หจก.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี,โรงพยาบาลเอกอุดร, บริษัท ขาวสอาดมอเตอร์ส จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS, หจก.ณัฐมอเตอร์เซลส์, บริษัท โรงแรมบ้านเชียง จำกัด, บริษัท โรงสีศรีไทยใหม่ จำกัด, บริษัท โตวันอุดร จำกัด, บริษัท อุดร เฟรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า โพศรีวิลเลจ), บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วิดีโอ ๑๙๙๐ จำกัด, บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาอุดรธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ, YEC กลุ่มเหยี่ยว, กลุ่มอาจูม่า, กลุ่มจริง ๆ นะ, หจก.อุดรศรีวิไลอะไหล่ยนต์ และโรงเรียนประชุมวิทยา

tue1