194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิต" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หอการค้าอุดรธานี ร่วมกับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และอุดรมาสเตอร์เทค
จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิต" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

blod

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการ ร่วมกับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดย นายมงคล ขุนอ่อน และคณะ รวมทั้ง บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารธนชาต สาขาอุดรธานี ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

blod3

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "โครงการบริจาคโลหิต หอการค้าฯ ร่วม "ใจถวายเป็นพระราชกุศล” เป็นอีกโครงการที่จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตร ตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในยามจำเป็นและฉุกเฉิน ประกอบกับในเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งให้สามารถนำเลือดที่ได้รับบริจาค ไปใช้กับประชาชนในยามฉุกเฉิน จำเป็น ซึ่งกิจกรรมการบริจาคโลหิตนี้ หอการค้าฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีผู้บริจาคจำนวน 72 ราย ได้โลหิตจำนวน 28,800 ซี.ซี. และมีผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 15 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ศูนย์การค้า โพศรีวิลเลจ มีผู้บริจาคจำนวน 94 ราย ได้โลหิต 37,600 ซี.ซี. และครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 มีผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 69 คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 27,600 ซี.ซี. ผู้บริจาคดวงตา 2 คน ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 คน สำหรับโลหิตที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ตามโรงพยาบาลต่างๆ และสำรองเข้าคลังเลือดของโรงพยาบาล เพื่อนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีต่อไป"

blood5  blod2