หอการค้าอุดรฯ ชวนสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

  • Print
Share on facebook

หอการค้าอุดรฯ ชวนสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
และลงคะแนนเลือกตั้ง "กรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 17"

            หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 17" แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ “ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน” จาก “อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ” หรือ หมอลักษณ์ฟันธง ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี

            คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 16 ได้สิ้นสุดวาระการบริหารงานลง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 และตามข้อบังคับฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 90 วัน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่ (สมัยที่ 17) แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี

17-4

            นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและประธานโครงการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 นี้ ซึ่งถือเป็นงานสำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแถลงผลงานและกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการงานมาในรอบปี ให้สมาชิกได้รับทราบ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดอุดรธานี ความเติบโตทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีวิทยากรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้สมาชิก รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทางธุรกิจ ร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อนสมาชิกอื่น ๆ โดยหอการค้าฯ ยังได้จัดให้มีวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน” จาก “อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ” หรือ หมอลักษณ์ฟันธง

           และเนื่องจาก กรรมการหอการค้า สมัยที่ 16 ได้ครบวาระการบริหารงานลง หอการค้าจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการหอการค้า สมัยที่ 17 ขึ้น และในปีบริหาร 2560-2561 นี้ กำหนดให้มีกรรมการหอการค้า ได้จำนวน 39 คน โดยหอการค้าได้เชิญอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และผู้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ตลอดจนร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นที่ปรึกษา

17-1

17-2

17-3

          ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2559 และเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารหอการค้า สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2560-2561 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap