194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เชิญสมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษ

หอการค้าอุดรฯ เชิญสมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษ "ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน"
โดย "อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ" ในงาน "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559"

17

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนสมาชิก รับฟังการบรรยายพิเศษ "ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน"โดย "อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ" ในงาน "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559"

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พร้อมเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2560-2561 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน" โดย "อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในภาวะการณ์ปัจจุบัน และสร้างสีสันให้กับการประชุมใหญ่

luk

          อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ หรือ "หมอลักษณ์ฟันธง" ที่ชาวไทยรู้จักดี เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2514 ที่จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดหัวกรด จ.ปราจีนบุรี จากนั้นย้ายตามครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพฯ และศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนวรนาถวัฒนา ประมาณปี 2525-2530 เริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์ด้วยการอ่านจากตำราพรหมชาติ ระหว่างที่ศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ได้มีโอกาสศึกษาทางด้านลายมือเพิ่มเติมที่หอสมุดแห่งชาติ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
          ระหว่างปี 2534-2537 เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เริ่มศึกษาวิชาหัตถศาสตร์ (ลายมือ) และวิชาโหราศาสตร์อย่างจริงจัง ที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์พร้อมๆ กับการศึกษาด้วยตนเอง และการไปหาครูบาอาจารย์ดังๆ เพื่อศึกษาโดยตรงแบบมุขพาถะ (จากปากของครูโหรเอง) และจากการเป็นนักพยากรณ์สมัครเล่น ก็มีโอกาสได้ทำนายโชคชะตาให้กับนักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คหบดี มากมายในหลายจังหวัด จนชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก หลังจากที่ใกล้จบการศึกษา อาจารย์ลักษณ์ก็ได้เริ่มงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในส่วนของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นผู้จัดการร้านฝึกหัด และได้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเป็นรุ่นแรก โดยคัดเลือกจากประธานนักศึกษาและนักศึกษาที่เรียนได้ลำดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประมาณ 40 ท่าน ไปอบรมพร้อมกันที่ป่าหวาย ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิก เรียกว่า ซีพีป่าหวายรุ่นที่ 1 และในขณะนั้น ลักษณ์ เรขานิเทศ ก็ได้เป็นนักพยากรณ์ ประจำที่ศูนย์ อนุรักษ์โหราศาสตร์แห่งประเทศไทย
          ในช่วงปี 2538-2539 เป็นช่วงที่ อ.ลักษณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก หรือเกิดในบรรณพิภพของนักโหราศาสตร์ เป็นผู้ก่อตั้งระเบียงโหรที่โรงแรงชาลีน่า ซอยมหาดไทย พร้อมกับเป็นผู้ดำเนินรายการหมอดูสเปเชียล ในไทยสกายทีวี ช่อง 6 และในปี 2539 ก็ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ยอดโหราจารย์ ของนิตยสาร Master รุ่นเดียวกับ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สีมา สมานมิตร หรือพี่กิตติกร มีทรัพย์ นักวิเคราะห์ลายเซ็น อ.มาโนช ประภาสานนท์ ซินแสฮวงจุ้ยชื่อดัง ต้นปี 2540 ได้ก่อตั้งมุมพยากรณ์ที่โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง และพร้อม ๆ กันนั้นได้เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ ชื่อรายการว่า สปอร์ตฟอร์จูน ในคลื่นวิทยุ FM.99 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันเวลาตี 5 - 6 โมงเช้า โดยการชักนำของคุณลักขณา จันท์กล่ำ ปี 2541 ได้รับการจัดเป็น 1 ใน 6 ทำเนียบนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของนิตยสารเปรียว ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ลายเซ็นอยู่ในรายการรอบทิศทุกทาง ของคุณหมอยงยุทธ มัยลาภ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
           และในช่วงรอยต่อของปี 2541-2542 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสมาคมโหร และได้เป็นกรรมการวิชาการฝ่ายหัตถศาสตร์ (ลายมือ) และฝ่ายโหราศาสตร์ไทย ตลอดจนเป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ของสมาคม โหรแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ที่มีอายุน้อยที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมโหร และเริ่มเป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารหลายเล่ม ทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ยกตัวเอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, ตอบปัญหากับพี่ฟองสนาน เกี่ยวกับเรื่องความรัก ในคมชัดลึก หนังสือพิมพ์บันเทิง MAYA CHANNEL ,หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ,หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ ,นิตยสารไกด์ออฟแบงคอก ,นิตยสารล็อตโต้ ,หนังสือประชาคมท้องถิ่น, หนังสือคู่สร้างคู่สม ,นิตยสาร THE BOY
            ปี 2542 ก่อตั้งสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โดยการไปขอชื่อสถาบันจากท่าน อ.จรัญ พิกุล เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทย วิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ) ลิขิตศาสตร์(ลายเซ็น) ปีละ 1 รุ่น และโดยความตั้งใจของอาจารย์ลักษณ์นั้น จะสอนวิชาโหราศาสตร์ไทย และหัตถศาสตร์(ลายมือ) ให้ครบ 9 รุ่น นัยว่าจะเลิกสอน โดยจะสอนเพียงวิชาลิขิตศาสตร์ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร
            ปี 2543 เป็นปีที่มีเคราะห์ใหญ่ อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้ตรวจดวงชะตาตัวเองว่า มี เคราะห์ใหญ่ ก็ได้ไปบวชที่วัดสระเกศวรมหาวิหาร โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในขณะที่บวช ก็ได้ไปศึกษาวิชากรรมฐานที่ผาเกิ้ง จังหวัดชัยภูมิ จาก เจ้าคุณบุญมา หรือพระศีลวราลังการ และเดินทางขึ้นไปศึกษาวิชากรรมฐาน กับพระอาจารย์นพพร อาทิจจวังโส ที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ก็ยังไม่พ้นเคราะห์ เพราะในขณะที่ลาสิกขาบท ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2543 ในวันนั้นไฟก็ไหม้บ้านจนเกลี้ยง และในปีนั้นเอง ได้เปิดบริษัทผลิตงานหนังสือชื่อ ฐากูรพับลิชิ่ง ร่วมกับศิษย์ท่านหนึ่ง (ซึ่งปัจจุบันได้ปิดบริษัท และตั้งบริษัทใหม่แล้ว) และในปีเดียวกัน ก็มีโอกาสได้ไปร่วมรายการทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณธาดา โพธิวิหค ทางช่องไอทีวี ชื่อรายการชะตาบอกชีวิต 

            ถ้าเรียงลำดับของการเขียนหนังสือ จะเห็นได้ว่า เริ่มเขียนหนังสือครั้งแรก ประมาณปี 2539-2540 ให้กับนิตยสารบริการทองสมัครงาน โดยการชักนำของ รศ.นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธุ์ และคุณปรนรรท์ ธรรมกรบัญญัติ หลังจากนั้นในปี 2541 ก็เขียน วิเคราะห์ลายเซ็นในนิตยสารเปรียว พร้อม ๆ กันนั้น ก็เป็นคอลัมนิสต์ ให้กับหนังสือรายสัปดาห์ชาวไทย นิตยสารพีเพิ่ล(PEOPLE) หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอาทิตย์ และให้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์ ในแวดวงบันเทิงทางช่อง 3
            ปี 2547 ได้มีโอกาสช่วยงานพยากรณ์การกุศล ในงานกาชาด ของสมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อนำรายได้ทั้งหมดถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 72 พรรษา องค์ราชินี

            ปัจจุบัน อาจารย์ลักษณ์ ได้เปิดบริษัทและเป็น CEO บริหารใน 4 บริษัท ประกอบไปด้วย บริษัท ร.ศ.221 พับลิเคชั่น จำกัด, บริษัท ร.ศ.221 แทรเวล จำกัด, บริษัท เดอะฟันธงดอทคอม จำกัด, บริษัท ร.ศ.221 เทเลวิชั่น จำกัด
รวมทั้งได้รับงานบรรยายให้ความรู้กับองค์กร หน่วยงาน ต่างๆ ในเรื่องของโหราศาสตร์กับสังคมปัจจุบัน ในแง่ของการวิเคราะห์ชะตาเมือง ชะตาคน เคล็ดเกร็ดมงคลต่างๆ เสริมชะตาชีวิตเน้นหลักพระพุทธศาสนาที่สามารถกระทำได้ด้วยตัวเอง , การบริหารชีวิตตามหลักโหราศาสตร์ เป็นต้น