194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้า" จ.อุดรธานี

ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี" สมัยที่ 17

          ตามประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น และได้ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

bordhor1-3

bordhor1-4bordhor1-5

 

          หอการค้าฯ ขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2560-2561 (เลือกเพียง 39 คน) พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษ "ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน" ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

bordhor1-1

bordhor1-2