194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ พบที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ ศึกษาลู่ทางการลงทุนระหว่างไทย - ลาว

หอการค้าอุดรฯ พบที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ ศึกษาลู่ทางการลงทุนระหว่างไทย - ลาว
ธุรกิจอาหาร แฟรนไชส์ ออกแบบ วางระบบ มีโอกาสเติบโต แนะนักธุรกิจไทย ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าลงทุนใน สปป.ลาว

 

lao1-1

lao1-2

           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ นายษณาพันธ์ ศุภสมุทร และขอรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์การค้า การลงทุน ความเติบโตของภาคธุรกิจ และลู่ทางการลงทุนใน สปป.ลาว ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์ สปป.ลาว

lao1-8

           นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กล่าวว่า "การนำคณะกรรมการเดินทางเยือน สปป.ลาว ในครั้งนี้ เพื่อเข้าพบที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตไทย สปป.ลาว รับทราบความเปลี่ยนแปลง ความเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง สปป.ลาว มีความเติบโตขึ้นมาก ทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์ มีการจัดสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย มีนักลงทุนต่างชาติ ทั้ง จีน เวียดนาม และไทย เข้าลงทุน ซึ่งจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดชายแดนแม้ไม่มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว แต่มีการค้าขาย

lao1-7

           นายษณาพันธ์ ศุภสมุทร กล่าวถึงภาพรวมปัจจุบันของสปป.ลาว อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 (2553-2563) มีเป้าหมายเป็น Battery of Asia ขยายเครือข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศให้ได้ร้อยละ 90 ผลักดันให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางและเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (ฉบับที่ 9) รวมทั้งการเป็นประเทศแลนด์ลิงค์
มูลค่าการค้า สปป.ลาว-โลก (ม.ค-ธ,ค59) การค้ารวม 8,224 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งออก 4,191.2 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้า 4,032.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

          มูลค่าการค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว (ม.ค-ธ.ค59) การค้ารวม 5,871.22 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ +2.86% ส่งออก 3,994.17 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ -5.72% นำเข้า 1,877.05 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ +27.57%
สินค้าไทยส่งออกไป สปป.ลาว ในปี 2559 (ม.ค-ธ.ค) -5.72% 10 อันดับสำคัญ คือ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว ไก่สดแช่เย็นแข็ง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องดื่ม

         สินค้าไทยนำเข้าจากลาวในปี 2559 (ม.ค-ธ.ค) +27.57% 10 อันดับสำคัญ คือ เชื้อเพลิงอื่นๆ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ลวดและสายเคเบิล เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์
ภาวการณ์ลงทุนใน สปป.ลาว ปี 2559 (ม.ค-ธ.ค) โครงการขนาดใหญ่ที่ลงทุนใน สปป.ลาว ประกอบด้วย ผู้ลงทุนจากประเทศจีน 3 โครงการ สปป.ลาว 16 โครงการ ออสเตรเลีย 1 โครงการ มาเลเซีย 1 โครงการ ฮ่องกง 1 โครงการ เวียดนาม 2 โครงการ และไทย 1 โครงการ

         นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ สปป.ลาว 1.การสร้างเขื่อนไฟฟ้า 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.การให้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4.อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

lao1-3

lao1-4

lao1-6

         ภาพรวมการผลิตไฟฟ้า สปป.ลาว สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าสำเร็จแล้วจำนวน 40 โครงการ มีกำลังการผลิต 6,300 MW มีระบบสายส่งไฟฟ้า 53,000 กิโลเมตร และมีสถานีกระจายไฟฟ้าจำนวน 53 แห่ง นอกจากนี้ยังมีเขื่อนไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 35 โครงการ มีกำลังผลิต 5,000 MW คาดว่าจะสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561

         การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบและต่อเนื่อง ยกระดับความเจริญ อาทิ รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน มูลค่าการก่อสร้างสี่หมื่นล้านหยวน หรือราว 6.28 พันล้านเหรียญฯ โดยจีนลงทุนให้ 70% และคาดว่าจะเสร็จในปี 2020 ความยาว 427.7 กิโลเมตร ผ่านอุโมงค์ยาว 190 กิโลเมตร และสะพานยาวประมาณ 90 กิโลเมตร จากคุนหมิง ผ่านแขวงหลวงน้ำทา อุดมไซ หลวงพระบาง และนครหลวงเวียงจันทน์ ขนส่งผู้โดยสารด้วยความเร็ว 200 กม./ชม. ขนส่งสินค้าด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งด้วยกระแสไฟฟ้าบนรางมาตรฐานสากลกว้าง 1,435 เมตร ป้องกันระบบสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ในระดับ 7 ริกเตอร์
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ จำนวน 12 แห่ง มี 258 บริษัท 225 ห้างร้าน แบ่งออกเป็น ประเภทบริการ 44% ประเภทอุตสาหกรรม 31% ประเภทกาค้า 26% สร้างมูลค่าการส่งออกประมาณ 40 เหรียญสหรัฐ สร้างงาน 15,289 ตำแหน่ง กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คือ การผลิตสินค้าเพื่อส่งออก, การเกษตร ป่าไม้ แปรรูปและหัตถกรรม, อุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยี ทันสมัย วิจัยค้นคว้าและพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมและชีวนานาพันธุ์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาฝีมือแรงงาน ป้องกันรักษาสุขภาพ, การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน, การผลิตวัตถุดิบ-อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ และพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการ

          สินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ สปป.ลาว ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น ขนมปังและขนมต่างๆ เส้นหมี่ แป้งมันสำปะหลัง ฯลฯ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เช่น สบู่ก้อน ยารักษาโรค สีน้ำ ฯลฯ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์ CPAC อิฐบล็อก

          นายษณาพันธ์ ศุภสมุทร กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่จะกระตุ้นการเติบโตใน สปป.ลาว ปี 2560 ในภาคการลงทุน เนื่องจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจีน-ลาว มีพลังงานการสร้างเขื่อน ภารกสิกรรม มีการจัดสรรที่ดินอย่างเหมาะสม ภาคบริการ มีการท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ ภาคอสังหาริมทรัพย์ มีอพาร์เมนท์ คอนโดมิเนียม
         “สำหรับธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตใน สปป.ลาว แยกเป็น ภาคอุตสาหกรรม อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร, รถยนต์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ, เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ของตกแต่งบ้าน โรงแรม ร้านอาหาร, ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ภาคการเกษตร อาทิ อาหารสำเร็จรูป, อาหารทะเลแช่แข็ง, ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล, ผลิตภัณฑ์ยาง, ไก่สดแช่เย็น เนื้อสัตว์ ชิ้นส่วนต่างๆ ธุรกิจบริการ อาทิ สปา โรงแรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, ร้านอาหารและแฟรนไชส์, ออกแบบ ก่อสร้าง วางระบบ IT, ธนาคาร ประกันภัย ลิสซิ่ง ตลาดหลักทรัพย์, บันเทิง ถ่ายทำภาพยนตร์, ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน อู่ซ่อมรถ ล้างรถ ประดับยนต์, ร้านเสริมสวย สถาบันเสริมความงาม, สถานฝึกอบรม ซ่อมบำรุง ตกแต่งภายใน จัดเลี้ยง กำจัดแมลง เป็นต้น”

          ปัญหาอุปสรรคในการลงทุนใน สปป.ลาว
          - กฎระเบียบ เปลี่ยนบ่อยไม่ชัดเจน
          - ข้อกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs)
         1.กำหนดให้มีการขออนุญาตนำเข้าและใบรับรองคุณภาพสินค้า สัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้
         2.กำหนดมาตรการป้องกันการนำเข้า และควบคุมสินค้านำเข้า โดยต้องได้รับใบอนุญาต
            - จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ำมันยานพาหนะ หนังสือและสิ่งพิมพ์ เกมส์ที่เป็นภัยต่อจริยธรรมของเยาวชน เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม บินกีฬา อุปกรณ์สนุกเกอร์ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เครื่องมือสื่อสาร สินแร่และเคมีภัณฑ์
            - สินค้าถูกปลอมแปลง ลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง
            - ราคาสินค้าไทยสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน (จีน เวียดนาม) และเริ่มมีคู่แข่งขันมากขึ้น
            - ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง ถนนบางเส้นทางมีสภาพชำรุดการขนส่งล่าช้า สินค้าเสียหาย

ระบบจัดเก็บภาษีของ สปป.ลาว

lao1-5

 

         การยกเว้นภาษีซ้อน
         สปป.ลาว ลงนามในอนุสัญญา เพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (The Avoidance of Taxation) กับประเทศไทย เริ่มใช้ตั้งแต่ มกราคม ทำให้รายได้ต่างๆ ที่นักลงทุนไทยได้รับจากการลงทุนใน สปป.ลาว ไม่มีปัญหาภาษีซ้อน

lao1-9

lao1-10