194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้า จับมือ ททท.อุดรธานี จัดกิจกรรม “เที่ยวสะพานหิน กินแมงกอก”

หอการค้า จับมือ ททท.อุดรธานี จัดกิจกรรม “เที่ยวสะพานหิน กินแมงกอก”
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ

        หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน บ้านโนนสวรรค์ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี “ท่องเที่ยวสะพานหิน กินแมงกอก” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ, นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานีและคณะ ผู้ประกอบการ ช่างภาพและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม มี ด.ต.อนุสรณ์ บุสดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์, นางวงเวียน พลนามอินทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ และชาวบ้านโนนสวรรค์ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ให้การต้อนรับ

rock-bridge1

rock-bridge2

         กิจกรรมจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะพานหิน, เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมาสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และจังหวัดอุดรธานี รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน กิจกรรมวันแรก ได้รับการต้อนรับจาก นายอนุสรณ์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านโนนสวรรค์ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ด้วยขบวนกลองยาวให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น และมีการพูดคุยแนะนำตัวระหว่างคณะหอการค้าฯ และกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ตกเย็น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน และกิจกรรมสันทนาการจากเยาวชนบ้านโนนสวรรค์ และร่วมรับประทานอาหารเย็น ซึ่งจัดแบบพาแลง มีเมนูพื้นบ้านแสนอร่อย ประกอบด้วย ซุปหน่ออ้อย ต้มไก่บ้าน ห่อหมกใบยอ และเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้คือ “ทอดแมงกอก” หลังจากนั้นเข้าที่พักโฮมสเตย์ ซึ่งชุมชนได้เตรียมไว้รองรับคณะ และเปิดรองรับนักท่องเที่ยว โดยบ้านพักหนึ่งหลังสามารถพักได้ 4 คน ในบ้านพักจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมใช้ชีวิตกับชุมชนเช่น การทอผ้า การสานเสื่อกก เป็นต้น

rock-bridge3

rock-bridge4

rock-bridge5

rock-bridge6

rock-bridge7

rock-bridge8

         กิจกรรมวันที่สอง เริ่มต้นเช้าของวันด้วยการทำบุญที่วัดบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ มีพระสงฆ์เพียง 3 รูป โดยคณะหอการค้าฯ ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียว และชมต้นตะเคียนขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านขุดพบในหนองน้ำประจำหมู่บ้านเมื่อปี 2559 และนำขึ้นมาให้ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวสักการะตามความเชื่อ

          หลังจากนั้น ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย ท่องเที่ยว วัดถ้ำผาสวรรค์ ลานหินตั้ง จุดชมวิวผาตากซ่ง สะพานหิน และลานหินงาม 3 จังหวัด ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของท้องถิ่น และรับประทานอาหารเที่ยง ณ ลานหินงามสามจังหวัด ด้วยเมนูพื้นบ้านอาทิ แกงยอดอ้อยใส่เห็นโคน ทอดน่องไก่ และส้มตำ รวมทั้งของหวาน ประจำบ้านโนนสวรรค์ คือ “มะม่วงมหาชนก” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของที่นี่ ปลูกเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นปีละกว่า 10 ล้านบาท หลังจากนั้นก็เป็นการร่วมพูดคุย เสวนา ถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

rock-bridge9

rock-bridge10

rock-bridge11

rock-bridge12

rock-bridge13

rock-bridge14

           สำหรับสะพานหิน และหินงามสามจังหวัด ตั้งอยู่ใน วนอุทยานภูเขาสวนกวาง โดยมีพื้นที่ควบคุมบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าทมและป่าข่า และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโพธิ์สำราญ ท้องที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาดและตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ 34,858 ไร่ มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดกลางทอดแนวยาวไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก ใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติสำหรับแบ่งเขตจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งมีหินโพล่ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้เกิดการเรียงตัวของก้อนหินที่รูปร่างแปลกตา กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพป่าธรรมชาติเป็นป่าเต็งรัง มีไม้ที่สำคัญเช่น เต็ง รัง ประดู่ กระบก มีไม้ที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของทางราชการเช่น ประดู่ ยูคาลิปตัส สัก พะยูง เป็นต้น จุดเด่นของพื้นที่ เป็นอ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา และนำไปใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด มีสถานทีท่องเที่ยวที่น่าสนใจอาทิ บ่อน้ำผุด, ถ้ำพระ, ถ้ำจ้อง, สะพานหิน มีลักษณะคล้ายสะพานเป็นหินทราย ตั้งอยู่ห่างจาก อบต.ท่าลี่ ประมาณ 12 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-40 นาที, ลานหินตั้ง มีลักษณะเป็นหินก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่บนลานหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ ส่วน หินงามสามจังหวัด บนวนอุทยานภูเขาสวนกวาง เปรียบเสมือนพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์

           นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “การลงพื้นที่ของหอการค้าและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว สำรวจเส้นทางทริปท่องเที่ยว ที่จะทำให้สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ซึ่ง อ.กุมภวาปี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การจัดทริปในครั้งนี้จึงจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการทำงานตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งนอกจากจะได้ชมธรรมชาติที่งดงามแล้ว ยังได้ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน จากการเข้าพักโฮมสเตย์ที่นี่ด้วย ดังนั้นการจัดทริปในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการหาจุดบกพร่องในการรองรับนักท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้ดีขึ้น และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต”

           ด้าน ด.ต.อนุสรณ์ บุสดี กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ที่ให้ความสำคัญกับชุมชน โดยการส่งเสริม สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการให้แนวคิดด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาที่พักโฮมสเตย์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักท่องเที่ยว ชุมชนได้รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ ให้ง่ายต่อการบริหารจัดการในภาพรวม ซึ่งจะได้นำแนวคิด ข้อเสนอแนะของหอการค้าและททท. นำไปปรับปรุง เพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป”