194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้า ศูนย์ดำรงธรรม และชาวอุดรธานี รับซื้อสัปปะรด ช่วยเหลือกลุ่มผู้ปลูกสัปปะรด

หอการค้า ศูนย์ดำรงธรรม และชาวอุดรธานี รับซื้อสัปปะรด ช่วยเหลือกลุ่มผู้ปลูกสัปปะรด จากภาวะผลผลิตล้นตลาด

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด ในจังหวัดหนองคาย โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ได้เปิดเป็นจุดรับ-ส่ง สัปปะรด จากจังหวัดหนองคาย ให้กับชาวจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, มวต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ และคณะกรรมการหอการค้า, นางวิลาวันย์ กนกศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายและคณะกรรมการ, นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีและคณะ ร่วมกันเป็นสื่อกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดในครั้งนี้ โดยมี นายธีรพุทธ์ พาไสย์ เกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด นำสัปปะรดจากอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ส่งให้กับผู้สั่งซื้อ ณ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

         จากการรับทราบข้อมูลผลผลิตสัปปะรดของจังหวัดหนองคายล้นตลาด หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดรับการสั่งซื้อจากชาวจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนของเกษตรกร

pineapple1

pineapple4

         นายธีรพุทธ์ พาไสย์ เกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด กล่าวว่า "ในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ ได้มีการปลูกสับประรดจำนวนมาก แต่ละปีแล้วจะส่งขาย ที่โรงงานแปรรูปสับประรดกระป๋อง และกระจายขายในพื้นที่ภาคอีสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมคำ ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 50 ราย พื้นที่ปลูกสัปปะรดประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งผลผลิตในปีนี้ ผลผลิตออกมาจำนวนมาก ในรอบแรกประมาณ 4,000 ตัน ประกอบกับโรงงานรับซื้อสับประรดเฉพาะในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ระบายผลผลิตไม่ทัน ราคาจึงตกต่ำ จากปีที่แล้วราคากิโลกรัมละ 18 บาท ปีนี้ราคาตกลงเหลือกิโลกรัมละ 4 บาทเท่านั้น ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มฯ ได้ขอความช่วยเหลือจากเกษตรอำเภอในการช่วยระบายผลผลิต เบื้องต้นมีการจำหน่ายที่สหกรณ์ และตลาดท่าสะเด็ดที่จังหวัดหนองคาย รวมทั้งต้องขอขอบคุณ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้"

          ทั้งนี้ หอการค้าและศูนย์ดำรงธรรม ได้รับยอดสั่งจองสัปปะรด รวมจำนวน 55,600 กิโลกรัม และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 มวต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกสัปปะรด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย น.ส.นันทวัน กระสวยทอง นำสัปปะรด จำนวน 1,000 กิโลกรัม มอบให้กับ
          1) เรือนจำกลางอุดรธานี จำนวน 400 กิโลกรัม
          2) โรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 300 กิโลกรัม
          3) สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี จำนวน 300 กิโลกรัม

pineapple2

pineapple3

pineapple5

          เพื่อเป็นการขอบคุณหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานในจังหวัด และชาวจังหวัดอุดรธานี ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน รับซื้อผลผลิตสัปปะรดที่ล้นตลาด จากอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยในส่วนของโรงเรียนโสตศึกษา มี นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียน รับมอบ มี น.ส.นันทสร ชาวดอน รองประธานนักเรียน กล่าวขอบคุณ