194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น BEYOND UDON CITY ภายใต้ชื่อ App “อุดรอะไรดี”

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น BEYOND UDON CITY ภายใต้ชื่อ App “อุดรอะไรดี”
อำนวยความสะดวกประชาชน นักท่องเที่ยว สืบค้นข้อมูล ข่าวสารได้ง่ายขึ้น

         เมื่อวันที่ 15ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ซอย 1 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานเปิดตัวแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน“BEYOND UDON CITY”“อุดรธานี เมืองนี้มีมากกว่าที่รู้จัก”ดำเนินการโดย บริษัท Picture Project จำกัดและ หจก.บานาน่า 24ครีเอชั่นโดยการสนับสนุนของ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาโครงการ นางสาวณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์ ผู้บริหาร หจก.บานาน่า 24ครีเอชั่น และนายศุภฤกษ์ ภาวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Picture Project จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว

          การพัฒนาและนำเอาแอปพลิเคชั่นซึ่งสามารถใช้ได้บนสมาร์ทโฟนมาใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงของประชาชนและนักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น BEYOND UDON CITY หรือ App “อุดรอะไรดี” มีวัตถุประสงค์หลักคือการให้บริการข้อมูลสำคัญของภาครัฐ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ธุรกิจบริการของภาคเอกชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานอีเว้นท์สำคัญ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง เป็นการนำเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Creative Economy ผ่านวิธีการนำเสนอ เกิดมูลค่าเพิ่ม เผยแพร่จังหวัดอุดรธานี ในมิติด้านต่างๆ ในรูปแบบที่ทันสมัย สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจท้องถิ่นทางด้านการตลาด เป็นช่องทางให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ๆ รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์MICE City และ Smart City ของจังหวัดอุดรธานี

app3

           นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การมีแอพพลิเคชั่นของจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นความตั้งใจของจังหวัดที่ต้องการให้จังหวัดอุดรธานีมีแอพพลิเคชั่นของตนเอง เพื่อบริการข้อมูล ข่าวสารสำคัญให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีความเติบโตทางภาคธุรกิจมากขึ้น เกิดกิจกรรม งานอีเว้นท์มากขึ้น มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบกับจังหวัดอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์MICE City ซึ่งจะทำให้เกิดงานประชุม สัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบมากขึ้น หากจังหวัดอุดรธานีมีแอพพลิเคชั่นที่มีรูปแบบที่ทันสมัย ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน การเกิดแอพพลิเคชั่น App “อุดรอะไรดี” ถือเป็นความพยายามของทีม BEYOND UDON CITY ที่ใช้เวลาไม่นานก็พัฒนาจนเปิดตัววันนี้ ซึ่งจะสามารถให้บริการข้อมูลสำคัญ ให้กับประชาชนชาวอุดรธานี และนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้มากขึ้นจึงอยากจะให้ชาวอุดรธานีใช้ App ของอุดรธานีเป็นอันดับแรก

app2

           นางสาวณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์ ผู้บริหาร หจก.บานาน่า 24 ครีเอชั่น และนายศุภฤกษ์ ภาวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Picture Project จำกัด กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้น ทีมงานBEYOND UDON CITY ได้ร่วมกันพัฒนาภายใต้ชื่อ หรือแอปป์ “อุดรอะไรดี” มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนชาวอุดรธานี และนักท่องเที่ยว สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของภาครัฐ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจบริการของภาคเอกชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานอีเว้นท์สำคัญ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น ด้วยวิธีการนำเสนอ รูปแบบทันสมัย สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน

app1

           ด้านนายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในฐานะองค์กรภาคเอกชน มีความยินดีที่บริษัทเอกชนสนใจเข้ามาจัดทำแอปพลิเคชั่นของจังหวัดอุดรธานีแอปป์ตัวนี้จะรวบรวมข่าวสารข้อมูลที่คนอุดร คนที่มาอุดรและคนที่สนใจอุดรรู้ในสิ่งที่ “จำเป็นต้องรู้” เช่นข้อมูลโรงพยาบาล ตำรวจ การเดินทางข้อมูลฉุกเฉินต่างๆ “ควรรู้” เช่นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยว ร้านค้า ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช้อป ชิม แชร์ ชิลล์กิจกรรมหรืออีเวนท์ต่างๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัด และ “อยากให้รู้” เช่นโปรโมชั่นของร้านค้า ไว้ในที่เดียวกัน ทั้งนี้ผู้ผลิตแอปป์เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อจังหวัดอุดรธานี (ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) จึงนำเสนอให้จังหวัดใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของจังหวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการประสานงานของหอการค้าฯ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการขับเคลื่อนด้วย E-Commerce ของแอปป์จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของจังหวัดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุดรธานีพร้อมสนับสนุนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร และการให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อให้แอพพลิเคชั่นนี้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้หอการค้าฯ ยินดีพิจารณาให้การสนับสนุนหากมีธุรกิจเอกชนอื่นๆ ที่ต้องการสร้างหรือพัฒนาแอปปลิเคชั่นหรือสิ่งใดๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดอุดรธานี

app4

app5

app6