194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สายการบินนกแอร์ พบ หอการค้าอุดรธานี

สายการบินนกแอร์ พบ หอการค้าอุดรธานี ประชาสัมพันธ์การเปิดเส้นทางบินใหม่ "อุดรธานี-อุบลราชธานี"
พร้อมอำนวยความสะดวก ให้กับนักเดินทาง นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

         วันนี้ (16ม.ค.61) เวลา 11.30 น. นายปิยะณัฐ สวัสดิ์ตระกูล Travel Agent Sales Representative (Northeast) และคณะ เข้าพบ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดเส้นทางบินใหม่ อุดรธานี-อุบลราชธานี โดยจะเปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 17 มกราคม 2560 นี้ โดยมี นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ และพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสายการบินนกแอร์

nok1-2

nok1-4

nok1-6

nok1-3

         การนำคณะเข้าพบ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดเส้นทางบินใหม่ อุดรธานี-อุบลราชธานี ซึ่งจะทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 17 มกราคม 2560 นี้ โดยนกแอร์ มุ่งหวังว่า การเปิดให้บริการในเส้นทางนี้ จะช่วยรองรับความต้องการด้านการเดินทางของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว และพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบการเดินทางด้วยตนเอง หรือ กรุ๊ปทัวร์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก และเป็นทางเลือกของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

nok1-5

        นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "การเปิดเส้นทางบินเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในเส้นทางบิน อุดรธานี - อุบลราชธานี ถือเป็นการเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างภูมิภาคเข้าหากันให้สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงของภาคอีสานตอนบน เช่น หนองคาย หนองบัวลำภู เลย ในส่วนของภาคอีสานตอนล่างนอกจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังมีจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุรินทร์ และอำเภอรอบนอก ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ในต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง จะสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ในภาคของการท่องเที่ยว ยังสามารถเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว จาก นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ไปสู่ สปป.ลาว ตอนใต้ เมืองปากเซ ได้ด้วย ซึ่งชาวเวียงจันทน์ หรือนักท่องเที่ยว นักธุรกิจในเวียงจันทน์ สามารถเดินทางไปยัง สปป.ลาว ตอนใต้ โดยผ่านเส้นทางนี้ (บินตรง อุดรธานี-อุบลราชธานี) ได้ภายในระยะเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น และที่สำคัญคือ มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงอีกด้วย"

nok1-7

        นอกจากนี้ นายปิยะณัฐ สวัสดิ์ตระกูล Travel Agent Sales Representative (Northeast) และคณะ ได้เข้าพบ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดเส้นทางบินใหม่ อุดรธานี-อุบลราชธานี ซึ่งจะทำการบินเที่ยวปฐมฤกษ์ในวันที่ 17 มกราคม 2560 นี้