หอการค้าอุดรฯ จัดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปี 2560

  • Print
Share on facebook

หอการค้าอุดรฯ จัดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปี 2560
รับฟังแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

tue2-1

tue2-2

tue2-3

tue2-4

tue2-5

tue2-6

tue2-8

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2560 ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ยอดนักเรียนเข้าร่วมทบทวนความรู้ 4,000 คน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ มี นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน มี นางสาวกรชนก บุณณะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี กล่าวต้อนรับ มี ผศ.ดร.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าและคณะ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้การต้อนรับนักเรียน คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 

tue2-17

tue2-18

tue2-19

tue2-20

         นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2560 เปิดเผยว่า โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย หอการค้าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครงการฯ เป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในจังหวัดอุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนะแนว และส่งเสริมให้นักเรียนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
"การจัดทำโครงการฯ ในปี 2560 นี้ จัดในรูปแบบการทบทวนสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามระบบ “TCAS” ปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยในปี 2561 สร้างโอกาสที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแนะแนวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนที่เข้าทบทวนความรู้ด้วย"

tue2-7

tue2-9

tue2-10

tue2-11

tue2-12

tue2-13

tue2-14

tue2-15

tue2-16

         สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.5-6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภายในจังหวัดอุดรธานี ทั้งจาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รวมจำนวน 4,000 คน โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเอกสารการทบทวนความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

tue2-21

tue2-22

tue2-23

tue2-24

tue2-25

tue2-26

tue2-27

tue2-28

tue2-31

tue2-29

        และในโอกาสนี้ หอการค้าฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอคิว โอเอ จำกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ บริษัท ขาวสอาดมอเตอร์ส จำกัด บริษัท ศรีรุ่งบ้านและที่ดิน จำกัด บริษัท วีทีแหนมเนือง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมอเตอร์เซลล์ บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด บริษัท โตวันอุดร จำกัด บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเอกอุดร บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาอุดรธานี บริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์) บจก.อุดร ช.ทวี บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สแตนดาร์ดพลัส เซอร์วิส จำกัด บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี กลุ่มจริงๆ นะ และ YEC กลุ่มเหยี่ยว

tue2-32

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap