194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ เชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย "ไหมขัดฟัน”

หอการค้าฯ เชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย "ไหมขัดฟัน”
ผลิตจากเส้นใยไหมธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ “mpress"

        เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายชัยพร พัฒนจักร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ผู้ประดิษฐ์คิดค้นไหมขัดฟันจากไหมแท้คนแรกของประเทศไทย เข้าพบ นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และนางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ กรรมการหอการค้าฯ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมขัดฟัน รวมทั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาด

mpress2

mpress3

mpress4

mpress5

        ผลิตภัณฑ์ ไหมขัดฟัน ภายใต้แบรนด์ "mpress" เป็นผลิตภัณฑ์ไหมขัดฟัน-สัญชาติไทย ที่ทำมาจากเส้นใยไหมธรรมชาติ เกิดจากความคิดริเริ่มของ นายชัยพร พัฒนจักร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (เดิมชื่อโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์) เป็นสินค้านวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกที่ทำด้วยเส้นใยไหมแท้ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2555 จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเข้าพบหอการค้าฯ ในครั้งนี้ เพื่อขอคำปรึกษาถึงแนวทางการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ไหมขัดฟัน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติม

         นายชัยพร พัฒนจักร กล่าวว่า “ไหมขัดฟัน "mpress" เป็นสินค้านวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกที่ทำด้วยเส้นใยไหมแท้ ดำเนินธุรกิจเมื่อปี 2555 ในปี 2558 ได้รับคัดเลือกจากหอการค้าจังหวัดอุดรธานีให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลจากหอการค้าไทย ในการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรระดับรากหญ้า โดยการสนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกว่า 300 ครอบครัวในจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำมาแปรรูปเป็นสินค้า "ไหมขัดฟัน" ซึ่งผลิตจากเส้นใยไหมธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหงือกและฟันที่แข็งแรง โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช), รางวัลโอทอป 5 ดาว, รางวัลเหรียญทองและSpecial Awards 2013, 7 Innovation Awards 2016 เป็นต้น”

        สำหรับ ไหมขัดฟัน "mpress" มีคุณสมบัติพิเศษคือ ความเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี และมีความนุ่มละมุน ไม่ลื่นไถลขณะสัมผัสผิวฟัน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
        1) สามารถกำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ตามซอกฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2) กลิ่นหอมจรุงใจด้วยสมุนไพรเอกลักษณ์ไทย
        3) ผ่านการรับรองและการทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่างโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

mpress1

        นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “หอการค้าฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการกิจการของสมาชิก โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ภาษีอากร กฎหมายทางธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการตลาด ในส่วนของไหมขัดฟัน ถือเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้นำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตยังมีคุณภาพ ได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งหอการค้าฯ พร้อมที่จะสนับสนุนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย "ไหมขัดฟัน" ภายใต้แบรนด์ "mpress" ผลิตและจำหน่ายโดยสมาชิกหอการค้าฯ นายชัยพร พัฒนจักร หจก.อุดร เนเจอรอล แอนด์ ฟลอสส์ โปรดักส์”

       ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ หจก.อุดร เนเจอรอล แอนด์ ฟลอสส์ โปรดักส์ เลขที่ 248 หมู่ 7 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 065-3362395