194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"ตลาดเมืองทองเจริญศรี" ตลาดพืชผลการเกษตรแห่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ “นายเจริญ ต่อเมื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว
ช่วยดูแลประชาชนผู้ยากไร้ด้วย” พลังใจสำคัญ ที่ช่วยสร้าง "ตลาดเมืองทองเจริญศรี"
ให้เป็นตลาดพืชผลทางการเกษตรแห่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน สร้างมูลค่าการค้านับหมื่นล้านบาทต่อปี

          สวัสดีค่ะ "ศมน ชคัตธาดากุล" กับรายการเรื่องเล่า...ชาวหอการค้า "สัมภาษณ์ธุรกิจจังหวัดอุดรธานี" วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปพบกับ ตลาดสินค้าพืชผลทางการเกษตร แห่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี นั่นคือ "ตลาดเมืองทองเจริญศรี" พูดคุยกับ "คุณโกมินทร์ ทีฆธนานนท์" ผู้บริหารตลาดฯ กลุ่มธุรกิจเก่าแก่ของเมืองอุดรธานี สืบทอดธุรกิจต่อจากรุ่นคุณพ่อ ซึ่งตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากพลังใจสำคัญ “นายเจริญ ต่อเมื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ช่วยดูแลประชาชนผู้ยากไร้ด้วย” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ให้กับคุณพ่อเจริญ ทีฆธนานนท์ เราไปฟังแนวคิดการบริหารงานของท่านกันค่ะ

          นางศมน ชคัตธาดากุล : กลุ่มธุรกิจอุดรเจริญศรี เป็นกลุ่มธุรกิจเก่าแก่ของเมืองอุดรธานี เริ่มต้นโดย คุณพ่อเจริญ ทีฆธนานนท์ ด้วยธุรกิจหลากหลายมากมาย ปัจจุบันมีรุ่นลูกเข้ามาดูแลธุรกิจต่อ และกิจกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าการค้าให้กับจังหวัดเป็นอย่างมากก็คือ "ตลาดเมืองทองเจริญศรี" ซึ่งเป็นตลาดสินค้าพืชผลทางการเกษตรแห่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน 'คุณโกมินทร์' กรุณาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกิจการค่ะ

          นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ผู้บริหารตลาดเมืองทองเจริญศรี ตลาดสินค้าพืชผลทางการเกษตรแห่งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ผมเป็นบุตรชายคนโตของ "คุณพ่อเจริญ คุณแม่สลับศรี ทีฆธนานนท์" ผู้ก่อตั้งบริษัท อุดรเจริญศรี (1968) จำกัด อาชีพเดิมของคุณพ่อ คือ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ โดยเริ่มต้นธุรกิจมาตั้งแต่ พ.ศ.2507 ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้า และได้ขยายธุรกิจไปอีกหลายจังหวัด เช่น จังหวัดสกลนคร ขอนแก่น นครพนม กรุงเทพฯ จนปี พ.ศ.2525 ได้เพิ่มไลน์ธุรกิจเป็น ห้างสรรพสินค้า เจริญศรีคอมพล็กซ์ บริเวณหน้าห้างเจริญศรีคอมเพล็กซ์ มีพื้นที่ว่างซึ่งใช้เป็นที่จอดรถ หลังจากห้างปิด จะมีกลุ่มเกษตรกร นำพืชผลทางการเกษตรมาวางจำหน่าย เวลาประมาณ 22.00 น.จนถึง 09.00 น.วันถัดไป เพราะเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง ใกล้กับวงเวียนน้ำพุ มีผู้คนพลุกพล่านทำให้สินค้าเกษตรขายดี
           โดยในปี พ.ศ.2528 คุณพ่อกับผมมีโอกาสให้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อรับพระราชทานตราตั้งฯ พระองค์ทรงมีรับสั่งกับคุณพ่อว่า “นายเจริญ ต่อเมื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ช่วยดูแลประชาชนผู้ยากไร้ด้วย” เมื่อกลับมาจังหวัดอุดรธานี คุณพ่อให้ผมออกตามชานเมือง บอกเกษตรกรให้สามารถนำพืชผลการเกษตรมาวางขายที่ด้านหน้าห้างได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ก็เริ่มมีเกษตรกรมาวางขายพืชผลการเกษตรและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องจัดระเบียบการวางขาย และเมื่อห้างสรรพสินค้าย้ายสถานที่ ตลาดพืชผลก็ย้ายตามมา หลายปีถัดมา ครอบครัวมีโครงการจัดสร้าง โรงแรมที่พัก ซึ่งก็คือ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล ในขณะนั้น ปัจจุบันคือ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น อุดรธานี จึงได้ย้ายตลาดจำหน่ายพืชผลการเกษตร มาอยู่บริเวณถนนนิตโยแห่งนี้
          "เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซ็นจอห์น คอมเมริช กรุงเทพฯ กลับมาจังหวัดอุดรธานี ช่วยคุณพ่อบริหารธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ พร้อมๆ กับการดูแลตลาดพืชเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรมาวางขายกว่า 200 ราย และเมื่อย้ายมาอยู่บริเวณถนนนิตโย ช่วงแรกมีพื้นที่ 11 ไร่ ขยับขยายเรื่อยมาจนปัจจุบันมีพื้นที่ 97 ไร่ ในปัจจุบัน การบริหารจัดการ ได้จัดแบ่งโซนสินค้า โดยให้ความสะดวกของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลัก ในช่วงแรกดูแลบริหารเอง หลังจากนั้นผู้จัดการตลาดเข้ามาช่วยบริหารจัดการ โดยจะมีรถขนส่งที่นำพืชผลการเกษตรจากทุกจังหวัดในภาคอีสาน มาส่งตามห้วงเวลา เช่น 02.00 น. 04.00 น. ส่วนใหญ่ ผู้ซื้อ กับผู้ขายจะเจรจาซื้อขายกันเอง ตลาดมีหน้าที่อำนวยความสะดวก เช่น การขนสินค้าขึ้นรถ ลงรถ การบริการที่จอดรถ สินค้าเกษตรที่ขายดีส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้และพืชผักตามฤดูกาล ซึ่งปัจจุบันตลาดเมืองทองเจริญศรี มีแรงงานและบุคลากร ประมาณ 80 คน ส่วนใหญ่จะเป็นคนเก่าแก่ในยุคดั้งเดิม การดูแล บริหารงาน เป็นลักษณะของครอบครัว"

muangtong3

muangtong1

muangtong2

muangtong4

muangtong5

muangtong6

           นางศมน ชคัตธาดากุล : สินค้าเกษตรที่จำหน่ายภายในตลาดมีอะไรบ้างคะ และสินค้ามาจากไหน ใครรับซื้อและไปขายที่ไหนต่อ และเนื่องจากตลาดเมืองทองเจริญศรี เป็นตลาดใหญ่ ตลาดสำคัญของภาคการเกษตร มีมูลค่าการค้าจำนวนเท่าไหร่ และมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ

           นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ กล่าวว่า สินค้าเกษตรที่วางขายมาจากทุกภูมิภาค ส่วนผู้ซื้อมาจากส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน ซื้อเพื่อนำไปขายต่อในตลาดสดของอำเภอรอบนอกจังหวัดอุดรธานี และตะเข็บชายแดน รวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้าน ยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในตลาดเมืองทองเจริญศรี จากผลการสำรวจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 3.5 -4 หมื่นล้านบาทต่อปี ตลาดจะมีรายได้จากค่าเช่าแผงจำหน่ายสินค้า การเก็บค่าผ่านประตูของรถขนส่งพืชเกษตร รายได้จากแรงงานที่อำนวยความสะดวก ขนส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งมีจำนวนประมาณ 500 คน หมุนเวียนกันเข้ามาทำงานประมาณวันละ 300 คน โดยตลาดให้การช่วยเหลือ สนับสนุนเกษตรกร เช่น การส่งเสริม กระจายผลผลิตให้กับเกษตร รวมทั้งภาคส่วนราชการในการเป็นสถานที่จัดงานด้านการเกษตรต่างๆ หรือการเป็นสถานที่วางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่เกิดภาวะ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้า ภายในตลาดมีประมาณ 800 ราย มีผู้ซื้อกระจายตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับภาคแรงงานไม่ต่ำกว่า 1,500 คน

           นางศมน ชคัตธาดากุล : แล้วการบริหารงานจากนี้ไป ตลาดมีการวางแผนอย่างไรบ้างคะ มีการปรับเปลี่ยน หรือลงทุนเพิ่มในส่วนใดบ้างหรือไม่ หรือมีอะไรใหม่ๆ ให้กับภาคการเกษตรบ้าง

           นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ กล่าวว่า "จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลาดเมืองทองเจริญศรี ไม่เคยทำตลาดเชิงรุก ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงรับ จากนี้ไป ตลาดจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นตลาดเชิงรุกมากขึ้น มองหาสิ่งใหม่ๆ และรักษามาตรฐาน ซึ่งได้รับคำแนะนำจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีว่า ควรจะมีการพัฒนาตลาดให้มีรูปแบบมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ ได้ให้ข้อแนะนำ เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีความกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ทำให้พื้นที่ 97 ไร่ ของตลาดเมืองทองเจริญศรี ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ จึงเห็นว่า ตลาดควรมีการพัฒนา ต่อยอด เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ความสะดวกของผู้ค้าในตลาด สร้างตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบที่ทันสมัย มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมๆ กับการจับจ่ายสินค้าด้านการเกษตร โดยจะแยกโซนสินค้าแต่ละประเภท และนำสินค้าเกษตรไปรวมกันด้านหลัง พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างอาคารรองรับ ภายในมีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก มีร้านค้าชั้นนำเพิ่มขึ้น ปรับปรุง พัฒนาถนนภายในตลาด โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายนนี้ โดยใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาการดำเนินการ 1 ปี และเมื่ออาคารด้านหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้า รองรับนักท่องเที่ยว นักลงทุนจากจีน เพราะในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีน เข้าสู่ สปป.ลาว คาดจะเสร็จประมาณปี 2563 ซึ่งจะเป็นเส้นทางการค้าเชื่อมต่อมายังจังหวัดอุดรธานี เชื่อว่าจะทำให้การค้าของจังหวัดอุดรธานี และภาคอีสานตอนบนคึกคักมากยิ่งขึ้น"

            นางศมน ชคัตธาดากุล : "ท่านผู้อ่านคะ จากพลังใจอันสำคัญที่สร้างให้ 'ตลาดเมืองทองเจริญศรี' กลายเป็นตลาดพืชผลทางการเกษตรแห่งใหญ่ของภาคอีสาน สร้างมูลค่าการค้านับหมื่นล้านบาทต่อไป และมีส่วนสำคัญในการให้การช่วยเหลือเกษตรกรทั้งโดยตรง เช่น การเปิดพื้นที่ให้ขายสินค้าเกษตร เมื่อพืชผลราคาตกต่ำลง หรือเป็นสถานที่ให้ส่วนราชการได้จัดกิจกรรมทางการเกษตร และตลาดยังคงขับเคลื่อนต่อไป ทุ่มงบประมาณเพื่อปรับเปลี่ยน สร้างตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการ มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ และสิ่งสำคัญคือ การช่วยเหลือ สนับสนุนเกษตรกรให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรของตนเองดังปณิธานที่คุณพ่อเจริญ ทีฆธนานนท์ ได้ตั้งไว้ หอการค้าฯ ขอชื่นชมการทำงาน และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งไว้ค่ะ"