194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

Thailand Shopping & Dining Paradise 2018

อุดรธานี 1 ใน 4 พื้นที่เป้าหมาย จัดโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018
กิจกรรมช้อปปิ้งช่วง Green Season กระตุ้นการท่องเที่ยว
ส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 1 ใน 7 ของโลก

           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงาน Thailand Grand Sale 2018 ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี จัดโดย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

diningparadise5

diningparadise3

diningparadise1

diningparadise2

diningparadise6

diningparadise7

diningparadise8

            นายกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ กล่าวว่า โครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปีนี้เลือกจังหวัดอุดรธานี เป็น 1 ใน 4 พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช้อปปิ้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศใช้จ่าย ซื้อสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง Green Season โดยนำสินค้าแฟชั่น สินค้าดีไซน์ไทย สินค้าชุมชน สินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้งบริการทางการท่องเที่ยว ทั้ง โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สายการบิน ฯลฯ ร่วมกันจัดรายการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ เป้าหมายส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ติดอันดับประเทศสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 1 ใน 7 ของโลก พื้นที่ดำเนินการ คือ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ประกอบด้วย อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.เมือง จ.อุดรธานี, อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และอ.เมือง จ.ตรัง

          “สาเหตุที่เลือกจังหวัดอุดรธานี เนื่องจาก เป็นจังหวัดศูนย์กลางการบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยสำคัญคือ 1.เป็นพื้นที่ใช้จ่ายของชาว สปป.ลาว ทั้งการรักษาโรค และสินค้าอุปโภค บริโภค 2.เป็นศูนย์กลางผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3.การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และ 4.มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ”

          กิจกรรมในโครงการฯ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายร่วมกันลดราคาสินค้า จัดทำโปรโมชั่นกระตุ้นการจับจ่าย พิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการฯ และผู้ประกอบการร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ทั้งนี้ มีหน่วยงานพันธมิตรร่วมดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ ททท. เช่น จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นต้น

           ด้าน นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "หอการค้าฯ พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง สอดคล้องกับการแนวความคิดของหอการค้าฯ ที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ และบุคคลทั่วไป ร่วมกันลดราคาสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว กระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวด้วย"

           ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม โดยหอการจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอแนวคิดการจัดงาน เช่น สิ่งจูงใจร้านค้า ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ชมงาน การจัดกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมฟื้นย่านการค้าเก่าของจังหวัดที่มีความสำคัญและน่าสนใจ ให้สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่

            ในเบื้องต้น ที่ประชุมกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2561 และจัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการฯ คือระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 การนำเสนอสถานที่จัดงานเพื่อทางเลือกคือ ถนนด้านหน้าศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, สนามทุ่งศรีเมืองด้านประตูไทย-ประตูจีน หรือถนนเทศา ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับฟังแนวคิดทั้งหมดและจะนำไปวางแผนในโครงการต่อไป