194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “Thailand Shopping & Dining Paradise 2018"

หอการค้าอุดรฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “Thailand Shopping & Dining Paradise 2018"
ตั้งกรรมการสนับสนุนการจัดงาน เร่งกำหนดแนวทาง ประสานความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ

horthailandshopping1

horthailandshopping2

horthailandshopping4

horthailandshopping5

horthailandshopping6

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 โดยเลือกจังหวัดอุดรธานี เป็น 1 ใน 4 พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจับจ่ายกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศใช้จ่าย ซื้อสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง Green Season โดยนำสินค้าแฟชั่น สินค้าดีไซน์ไทย สินค้าชุมชน สินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้งบริการทางการท่องเที่ยว ทั้ง โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สายการบิน ฯลฯ ร่วมกันจัดรายการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ เป้าหมายส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ติดอันดับประเทศสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 1 ใน 7 ของโลก ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการในปี 2561 คือ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน คือ อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.เมือง จ.อุดรธานี, อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และ อ.เมือง จ.ตรัง

horthailandshopping7

horthailandshopping8

horthailandshopping9

horthailandshopping10

horthailandshopping3

          นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าฯ พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด สอดคล้องกับการแนวความคิดของหอการค้าฯ ที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ และบุคคลทั่วไป ร่วมกันลดราคาสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว กระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2561 และจัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการฯ คือระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 การนำเสนอสถานที่จัดงานเพื่อทางเลือกคือ ถนนด้านหน้าศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, สนามทุ่งศรีเมืองด้านประตูไทย-ประตูจีน หรือถนนเทศาโดยหอการจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอแนวคิดการจัดงาน เช่น สิ่งจูงใจร้านค้า ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ชมงาน การจัดกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมฟื้นย่านการค้าเก่าของจังหวัดที่มีความสำคัญและน่าสนใจ ให้สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับฟังแนวคิดทั้งหมดและจะนำไปวางแผนในโครงการต่อไป

          "ในส่วนของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดงานฯ มี พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ เป็น ประธานกรรมการ มีหน้าที่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดอุดรธานี ในการกำหนดแนวทาง การจัดงาน การประสาน และร่วมมือ เพื่อให้การสนับสนุนการจัดงานให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์การจัดงาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนห้างร้าน ผู้ประกอบการ ตามกลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงาน"