194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"วีทีแหนมเนือง" กับการเข้าสู่ความเป็น "อุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ของเมืองอุดรธานี"

"วีทีแหนมเนือง" กับการเข้าสู่ความเป็น "อุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ของเมืองอุดรธานี"
ทุ่มงบสร้าง "วีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์" พร้อมวางแผนการขยายตลาดสู่ต่างประเทศให้มากขึ้น (ตอนที่ 1)

         สวัสดีค่ะ "ศมน ชคัตธาดากุล" กับรายการเรื่องเล่า...ชาวหอการค้าฯ ตอน "พูดคุยกับซีอีโอ และธุรกิจ SMEs เมืองอุดรธานี" ในวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ จะพบกับธุรกิจอาหารชั้นนำ "วีทีแหนมเนือง" ซึ่งได้เปิดสาขาใหม่ ยิ่งใหญ่อลังการ "วีทีคอมมูนิตี้มอลล์" กับการเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ของเมืองอุดรธานี และการพูดคุยครั้งนี้เป็นครั้งสองกับ "คุณทอง กุลธัญวัฒน์" ผู้บริหารวีทีแหนมเนือง เรามาติดตามแนวคิดของผู้บริหารธุรกิจอาหารท่านนี้กันค่ะ

vt1

vt2

vt3

         นางศมน ชคัตธาดากุล : ก่อนอื่นต้องบอกว่า "วีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์" แห่งนี้ ถือเป็น "สำนักงานใหญ่ของวีทีแหนมเนือง" โดยมี "คุณทอง กุลธัญวัฒน์" ผู้บริหารวีทีแหนมเนือง จะได้เล่าประวัติความเป็นมาของวีทีแหนมเนือง โดยรายการเคยได้ร่วมพูดคุยกับคุณทองแล้ว ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของแนวคิดการจัดสร้างคอมมูนิตี้มอลล์แห่งนี้ จนปัจจุบันที่แห่งนี้ได้จัดสร้างสำเร็จพร้อมเปิดให้บริการแล้ว ครั้งนี้จึงจะเป็นการสานต่อ รับทราบข้อมูลแล้วคิด การบริการงานของวีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์แห่งนี้ค่ะ

         นายทอง กุลธัญวัฒน์ : "พื้นที่วีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์แห่งนี้ และจะเป็น สำนักงานใหญ่ของวีทีแหนมเนือง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 19 ไร่ บนถนนมิตรภาพ อุดรธานี - ขอนแก่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งภายในมีระบบต่างๆ แบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย มีร้านอาหารเวียดนามสำหรับนั่งรับประทานภายในที่แห่งนี้ และมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นจำหน่ายด้วย"
ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะเข้าสู่การดำเนินธุรกิจอาหาร เดิมประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพเริ่มจาก ช่างกลึง ช่างซ่อมนาฬิกา ช่างเย็บผ้า และสุดท้ายคือ จำหน่ายอาหารเวียดนาม ซึ่งเดิมคุณแม่เป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจโดยวิธีการหาบขาย มีการปิ้ง ย่างแหนมเนือง หั่นผัก เครื่องเคียงต่างๆกันสดๆ โดยได้ติดตามคุณแม่ไปขายระยะหนึ่ง และได้เปลี่ยนมาทำอาชีพช่าง ระยะหลังได้มีแนวคิดว่าอาชีพช่างๆ ไม่น่าจะมีความยั่งยืนเท่ากับอาชีพอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิต จึงได้กลับมาทำอาชีพจำหน่ายอาหารซึ่งเป็นอาชีพเดิม โดยได้เปิดร้านอาหารซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2540 ชื่อดั้งเดิมคือ "แนมเหนือง" แต่ลูกค้าเรียกต่อๆ กันไปเพี้ยนเป็น "แหนมเนือง" ช่วงเริ่มต้นมีเมนูให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานเพียง 2-3 เมนู คือ แหนมเนือง ปอเปี๊ยะทอด ปอเปี๊ยะสด ระยะหลังจึงได้เพิ่มเมนูอื่นๆ เช่น กุ้งพันอ้อย บั่นแบ่ว ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้น ส่วนแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอาหารในรูปแบบบรรจุกล่อง ซึ่งเป็นแนวคิดของลูกค้าที่อยากนำแหนมเนืองกลับไปรับประทานที่บ้าน หรือเป็นของฝาก ประกอบกับเป็นห้วงที่มีการจัดสร้าง "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" ที่จังหวัดหนองคาย มีกลุ่มลูกค้าชาว สปป.ลาว ต้องการนำแหนมเนืองกลับไปรับประทาน จึงได้มีรูปแบบการจำหน่ายสินค้าแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้านขึ้น ช่วงแรกๆ บรรจุในกล่องเครื่องดื่มให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อว่าต้องการอะไรบ้าง หลังจากนั้นจึงได้พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์เป็นของตนเองขึ้น

vt4

vt5

vt6

vt7

          นางศมน ชคัตธาดากุล : ชื่อ "วีทีแหนมเนือง" มีจุดเริ่มต้นอย่างไรคะ ซึ่งชื่อนี้อยู่คู่กับสังคมเมืองอุดรธานีมากว่า 22 ปี ปัจจุบันยังได้พัฒนาต่อยอดสู่การจัดสร้างเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ด้านอาหาร ขนาดใหญ่แห่งนี้

          นายทอง กุลธัญวัฒน์ : ชื่อ "วีที" นั้น แยกเป็น "วี" เป็นชื่อของคุณแม่ ส่วน "ที" เป็นชื่อคุณพ่อ ชื่อ "ตวน" จึงนำมารวมกันเป็น "วีทีแหนมเนือง" ส่วนเคล็ดลับของวีทีแหนมเนือง การอยู่คู่กับสังคมเมืองอุดรธานีนั้น คาดว่าอาจจะเป็นเพราะ "แหนมเนือง" เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มาถึงจุดนี้ได้ จุดแข็งจะต้องสด รสชาดถูกปากลูกค้า และเป็นที่ยอมรับสามารถเชื่อถือได้ว่าสินค้าที่นำไปรับประทานมีความสดใหม่ สำหรับผักสด เครื่องเคียงนั้น จะใช้ครอบครัวภายในครอบครัวของพนักงานร้านวีทีเป็นผู้ปลูกและป้อนให้กับร้าน ซึ่งจะสามารถควบคุมคุณภาพ มาตรฐานได้ ปัจจุบันนอกจากการจำหน่ายภายในจังหวัดอุดรธานี และภายในประเทศแล้ว ยังได้ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ สปป.ลาว และกัมพูชา และยังมีแผนในการขยายตลาดให้เติบโตขึ้นไปยังประเทศจีน และเวียดนาม

           ในส่วนบุคคลากรของวีทีแหนมเนืองนั้น ปัจจุบันพนักงานของ วีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์ มีจำนวน 300 คน และพนักงานของ วีทีแหนมเนือง สาขาแรกมีประมาณ 200 คน รวมทั้งสองแห่งรวมกว่า 500 คน ส่วนการบริหารงานได้ให้บุตรสาวช่วยดูแล คือให้บุตรสาวคนโต ดูแลสาขาแรก บุตรสาวคนกลาง ดูแลวีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์ และมีบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาช่วยจัดระบบให้ ส่วนปัญหาด้านการบริหารงานนั้น ก็ต้องมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งก็ต้องแก้ไขไปตามลักษณะของปัญหานั้นๆ
"การออกแบบอาคาร วีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์ จะเน้นการเป็นเอกลักษณ์ของแหนมเนือง คือ อาคารตรงกลางจะเป็นทรงกลมคล้ายๆ ก้อนของแหนมเนือง ส่วนด้านข้างจะเป็นลักษณะคล้ายใบมะเฟือง ด้านหน้าลักษณะคล้ายผักกาดหอม สีสันจะใช้สีธรรมชาติคือ สีเขียว แทนพืชผัก และมีสัญลักษณ์ของหมวกเวียดนามอยู่บนโลโก้ของร้าน"

vt8

vt9

vt10

vt11

vt12

vt16

vt19

           นางศมน ชคัตธาดากุล : จากการจัดสร้างวีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์ แห่งนี้ ซึ่งใช้งบประมาณลงทุนมหาศาลเลยก็ว่าได้ และได้เปิดให้บริการไปแล้วแม้จะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันผลตอบรับเป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่คะ

           นายทอง กุลธัญวัฒน์ : ปัจจุบันวีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการแล้ว ทั้งลูกค้าที่ต้องการมานั่งรับประทานอาหารเวียดนามภายในที่แห่งนี้ หรือมาซื้อสินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน รวมทั้งยังมีห้องประชุมไว้บริการสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนด้วย โดยแม้ว่ายังไม่ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ คาดว่าภายในปลายปี 2561 นี้ จะเปิดอย่างเป็นทางการ ได้รับการตอบรับจากชาวอุดรธานีและใกล้เคียงเป็นอย่างดี ในอนาคตจะเปิดรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกรุ๊ปทัวร์ สามารถใช้บริการเป็นจุดแวะพัก รับประทานอาหารเช้า ก่อนเดินทางท่องเที่ยวต่อไปได้

            "การที่แบรนด์สินค้าจะติดตลาด เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปได้ สิ่งสำคัญคือ เราต้องเป็นผู้ให้ก่อน คือ ให้ความจริงใจ ให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้า แล้วเราจึงจะได้จากลูกค้ากลับมา และเราจะบอกพนักงานของเราเสมอว่า เราต้องขอบคุณลูกค้าและคนที่เจ้านายที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับเราจริงๆ คือ ลูกค้า ดังนั้นเราจึงต้องให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ด้วยคุณภาพ มาตรฐานอย่างแท้จริง"

            นางศมน ชคัตธาดากุล : การพูดคุยกับ คุณทอง กุลธัญวัฒน์ ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ เดือนหน้าจะนำท่านผู้อ่านไปพบกับขั้นตอนการผลิตของ วีทีแหนมเนือง ในทุกซอก ทุกมุมของที่นี่ค่ะ "วีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์"

จากคอลัมน์ เรื่องเล่าชาวหอการค้า "สัมภาษณ์นักธุรกิจและSMEs"
ในวารสารหอการค้าฯ ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2561 หน้าที่ 12