194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC เลือก “นายวรพงศ์ สว่างสุข” เป็น “ประธาน YEC รุ่นที่4"

นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC เลือก “นายวรพงศ์ สว่างสุข” เป็น “ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4”
พร้อมคณะกรรมการบริหาร 20 คน ร่วมกันขับเคลื่อน รวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสังคม
สร้างศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่บนเวทีระดับสากล

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่งเสริมการจัดตั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ YEC เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ ผู้บริหารหอการค้า เป็นการเตรียมตัวให้กับทายาทธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ และให้ได้เข้ามาสัมผัสการทำงานในองค์กรหอการค้า หรือองค์กรทางสังคม ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจ และเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดย YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4 มีสมาชิกรวม 144 คน ซึ่งมีการปฐมนิเทศและกิจกรรมครั้งที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 และมีต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง คือ

        กิจกรรม ครั้งที่ 2 "YEC PITCHING" สรรค์สร้างสิ่งดีๆ ให้กับเมืองอุดรธานี ในแนวคิดของนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และผู้ก่อตั้ง YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมพบปะและให้โอวาทแก่ YEC และมี นายณพัฒน์ศักดิ์ พรพันธุ์นุกูล ประธานโครงการ YEC รวมทั้งรองประธาน คณะกรรมการหอการค้า และ YEC รุ่น 1-3 ในฐานะพี่เลี้ยง ร่วมกิจกรรม มี สมาชิก YEC รุ่นที่ 4 ทั้ง 10 กลุ่ม เข้านำเสนอแนวคิดแก่คณะกรรมการฯ โดยก่อนการดำเนินโครงการฯ พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ผู้ก่อตั้งบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัดและรองประธานหอการค้าฯ ได้บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การรับสัมปทานเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 3 เส้นทาง

         กิจกรรม ครั้งที่ 3 พบ "YEC IDOL" ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสิริพงษ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้า คณะกรรมการ นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธานโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมาชิก YEC รุ่น 1-3 ในฐานะพี่เลี้ยง และสมาชิก YEC รุ่นที่ 4 ร่วมกิจกรรม

y43-1

y43-2

y43-3

y43-4

y43-5

y43-7

y43-8

y43-12

         ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้โดย นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC รุ่นพี่ "YEC IDOL" ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ อาทิ Beyond Cafe โดย นายชาญชัย เต็งสุจริตกุล, ซูโก้ยราเมน โดย นายวีระ วัฒนธีรวุฒิ, มาดีอีสาน โดย นายปองพล ยุทธรัตน์, โรงแรมเจริญโฮเต็ล โดย นายธีรภัทร์-นายธีรวัฒน์ คุณะปุระ และสำนักงานกฎหมายวงษ์ทอง ทนายความ โดย นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง

         ในงานยังมีการเลือกประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4 โดยวิธีการให้ YEC ทั้ง 10 กลุ่มเลือกตัวแทนกลุ่มละ 2 คน รวม 20 คน ดำรงตำแหน่ง “กรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4” และให้กรรมการทั้ง 20 คน เลือกบุคคลผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งประธาน YEC โดยมีมติร่วมกัน เลือก “นายวรพงศ์ สว่างสุข” ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4” โดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับประธาน YEC และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ทั้งนี้ประธานและคณะกรรมการ จะร่วมกันกำหนดนโยบาย และขับเคลื่อน รวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสังคม สร้างศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่บนเวทีระดับสากลต่อไป

y43-10

y43-9

y43-11

         สำหรับ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4 นายวรพงศ์ สว่างสุข ปัจจุบันอายุ 32 ปี
         การศึกษา : ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
         ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
         การดำเนินธุรกิจ : - หจก.อุดรนำสมัยการช่าง
              รับจัดทำ ม้วน ตัด พับ เหล็กแสตนเลส และจำหน่ายท่อแสตนเลส และอุปกรณ์แสตนเลสทุกชนิด
              รับติดตั้งประตูม้วน อลูมิเนียมชุบแข็ง และประตูเหล็ก แสตนเลส ระบบอัตโนมัติ
              รับจ้างผลิตป้าย led ป้ายไฟทุกชนิด และมีจอ led ให้เช่า
              ที่อยู่ 234/5 หมู่ 9 ซอยบ้านคลองเจริญ ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
              โทรศัพท์ 084-3843222
               - เจ้าของ ตรอ. อุดรนำสมัย
               รับตรวจสภาพรถ ดำเนินการเกี่ยวกับภาษี และพรบ. ประกันภัยรถ ทุกชนิด และมีบริการ ล้างรถและซ่อมรถ
               - ร้านอาหารสละโสต เปิดให้บริการทุกวัน